ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:57
އާސެނަލްގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޒިންޗެންކޯ
އާސެނަލްގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޒިންޗެންކޯ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ލަނޑުން އެސްޓަން ވިލާ ބަލިކޮށް، އާސެނަލް އަލުން އެކަކަށް
 
އާސެނަލް އެއްވަނާގައި އޮތީ 54 ޕޮއިންޓާއެކު

މެޗުގެ އަދަދު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ އެއްވަރުކޮށް, އާސެނަލްއިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނައަށް އަލުން ޖެހިލައިފިއެވެ.

ޑިސެމްބަރުގެ ފަހުން އެއްވަނައިގައި އާސެނަލް ހިފައްޓަމުން ދަނިކޮށް, ސިޓީން މިހަފްތާގައި އެއްވަނައަށް ޖެހިލީ އާސެނަލްއަށްވުރެ އިތުރަށް މެޗެއް ކުޅެގެން ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުންނެވެ. އެއީ އާސެނަލް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ޓީމެއް 23 މެޗު ކުޅެނިމުނުއިރު އާސެނަލް ވަނީ ތިން ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާއެކު އަލުން އެއްވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. އެއީ 4-2 ން އެސްޓަން ވިލާ ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

މެޗު އާސެނަލްއިން ކާމިޔާބުކުރީ ދެފަހަރު މަތިން އެސްޓަން ވިލާއިން ކުރި ހޯދާފައިވަނިކޮށެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ފަސްވަނަ މިނިޓްގައި ފުރަތަމަ ކުރި ހޯދީވެސް އެސްޓަން ވިލާއިންނެވެ. އެއީ ވަޓްކިންސް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ. އާސެނަލްއަށް 16 ވަނަ މިނިޓްގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ސަކާއެވެ. ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ކުޓީނިއޯ ލަނޑުޖަހާ އެސްޓަން ވިލާއަށް ދެވަނަ ފަހަަރަށް ކުރިހޯދައިދިނެވެ. އާސެނަލްއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ ސިޓީން އާސެނަލްއަށް ބަދަލުވި ޒިންޗެންކޯ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. މެޗުގައި އާސެނަލްއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރި ލިބުނީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ތިންވަނަ މިނިޓްގައި މާޓިނޭޒް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑުނެވެ. އިތުރު ވަގުތުގެ އަށްވަނަ މިނިޓްގައި މާޓިނެލީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ފަރަގު ބޮޑުކޮށް މުހިއްމު ތިން ޕޮއިންޓާއެކު އާސެނަލްއަށް އަލުން އެއްވަނަ ޔަޤީންކޮށްދިނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓާ ވާދަކުރާނެއެވެ. އެމެޗުން މޮޅުވެގެން ސިޓީއަށް އަލުން އެއްވަނައަށް ޖެހިލެވޭނެއެވެ. އެކަމަކު އެއީ އާސެނަލްއަށްވުރެ އިތުރަށް މެޗެއް ކުޅެގެންނެވެ. އާސެނަލްއިން އެސްޓަން ވިލާ އަތުން މޮޅެއް މިހޯދީ, މޮޅުނުވެ ތިން މެޗު ދިއުމަށްފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް