ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 07:05
ފޮރިން މިނިސްޓަރ، އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ، އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވުމުގެ ޖަލްސާ
ރާއްޖޭގައި ދައުލަތެއްގެ ސިފަ ޖެހިގެންދިޔައީ މިސަރުކާރުގައި: ޝާހިދު
 
މި މިނިވަން ނޫރާނީ ދައުރުގައި ދައުލަތެއްގެ ސިފަތައް ގެނެސްދެއްވައިފިކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމަކީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއްކަމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދައުލަތެއްގެ ސިފަ ޖެހިގެންދިޔައީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައިކަމަށް، ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސާލިހަށް އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވުމަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމަކީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއްކަމަށެވެ. އެ ވެރިކަމުގައި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ސިފަތަކެއް ކަނޑުއްވާލެއްވިކަމަށާއި ނަމަވެސް ރައީސް ސާލިހު ވަނީ އެސިފަތައް އަލުން ހޯއްދަވައިދެއްވާފައިކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ދައުލަތެއްގެ ސިފަތައް ކަނޑުއްވާލެއްވި ގޮތްތައް ކިޔައިދެއްވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރައްވައި ކަންނެލި އުކާހެން ގޭޓް މަތިން އުއްކަވާލައްވާފައިކަމަށެވެ. އަދި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އަތް ދަށަށް މަޖިލީސް ގެންދެވިކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ދައުލަތެއް ޚަރާބުކޮށްލުން ކަމަށާއި އަނިޔާވެރިކަން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް މި މިނިވަން ނޫރާނީ ދައުރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ސިފަ ރައީސް ސާލިހު ގެންނަވައިފިކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރައީސް ސާލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ފަނޑިޔާރުގެއަށްވެސް މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ސިފަ ގެނެސްދެއްވިކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެކެވަޑައިގަންނަވާ! ހަނދުމަފުޅު ކުރައްވާ! ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގޭގެ ފުރާޅުން ޓިނު ނަގާ، ބޮޑު ފަނޑިޔާރާއި ދެން ތިބި ފަނޑިޔާރުން ނަގާ ގެންގޮސް ކުޑަގޮޅިއަށްލާ ބިންމަތީގައި ޖެއްސީ ކުރީގެ އަނިޔާވެރި ސަރުކާރުން. ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ގައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރުން ހަނދާން މިކުރަނީ ފަނޑިޔާރު ގެއަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް.
އަބްދުﷲ ޝާހިދު / ފޮރިން މިނިސްޓަރ

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި މުޅި ދައުލަތް ވިއްކާލުމަށް ނިންމައި ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނައިކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކާއި ފަޅުތައް ވިއްކާލުމަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ބަދަލު ގެނައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިސްތިގުލާލު ނަގާލަން ރާވާފައިވާ ބޮޑު ޖަރީމާ ފުހެލެއްވީ ރައީސް ސާލިހުކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ސާލިހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ 70 އިންސައްތަ ރަށުގައި ސާފު ބޯފެން ނެތްކަމަށެވެ.

މިސަރުކާރާ ރައީސް ހަވާލުވެވަޑައިގަތްއިރު 70 އިންސައްތަ ރަށުގަ ސާފު ބޯފެނެއް ނެތް. މިދައުރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބޯނީ ސާފު ބޯފެން. މުޅި ރާއްޖެ މިދަނީ އާރްޓީއެލް ފެރީން ގުޅެމުން.
އަބްދުﷲ ޝާހިދު / ފޮރިން މިނިސްޓަރ

މީގެއިތުރުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް ސާލިހު ކާމިޔާބުކުރައްވާނީ ގަދަކޮށްކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް އަރުވަންޖެހެނީ ގައުމަށް މިނިވަން ނޫރާނީ ދުވަސްތަކެއް ގެނައުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް