ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 22:17
ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް
ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ މަސައްކަތްތައް
އެމްޑީޕީގެ އުދަނގޫ މަރުހަލާ ނިމިއްޖެ، އެ ދުވަސް އަލުން އިއާދަވާން ބޭނުމެއް ނުވޭ: ފައްޔާޒް
 
މީގެ 25 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހަތަށް ޖެހިލާ އިރު ހުރިހާ އިޚުތިޔާރެއް އޮންނަނީ ސަރުކާރެއްގައި އޭރު ހުންނަ ވެރިއެއްގެ އަތުގައި ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި
 
އެމްޑީޕީ ފެށި ކަމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އޮތް ވެރިކަމުގެ ހަމަތައް ބަދަލުކުރުން ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި

އެމްޑީޕީގެ އުނދަނގޫ މަރުހަލާ ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ދުވަސް އަލުން އިއާދަވާން މިހާރު އެއްވެސް ބަޔަކު ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަސަން އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އާއި ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، މިއަދު މާޒީ އަށް ބަލާލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި މީގެ 25 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހަތަށް ޖެހިލާ އިރު ހުރިހާ އިޚުތިޔާރެއް އޮންނަނީ ސަރުކާރެއްގައި އޭރު ހުންނަ ވެރިއެއްގެ އަތުގައި ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ގޮތް ބަދަލުކުރަން ދިވެހިން ބޭނުންވީ ބޭއިންސާފާއި އަނިޔާ ތަހައްމަލްކުރަން ޖެހުމުން ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ކަމަށްޓަކާ ނުކުތް ބަޔަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ މަސައްކަތަށް ނުކުތް މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ އާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އާއިލާތައް ރޫޅުނު ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތަށް ނުކުތް މީހުން މިއަދު އެދުވަސް އަލުން އަނބުރާ އެ ދުވަސް އިއާދަވާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި އެ ނާއިންސާފާއި އަނިޔާވެރިކަން ދިވެހިން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރި މީހުން އެދެނީ ޒާތީ ތައައްސުބެއް ނެތި އެމްޑީޕީ ފެށި މަސައްކަތާއި އެކު ކުރިއަށް ދިއުން ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީ ފެށި ކަމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އޮތް ވެރިކަމުގެ ހަމަތައް ބަދަލުކުރުން ކަމަށާއި އެމްޑީޕީ އިން މަސައްކަތް ކުރީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންކަންކުރަން ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ބިރުވެރިކަމެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއި އެކު ދިރިއުޅުން ބިނާކުރަން ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. 2008ގައި އެކަން ހަގީގަތަކަށް ނުވީ ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ރާއްޖޭގައި އޮތް އަނިޔާވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ފައްޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އުންމީދުގެ ހުޅުކޮޅު ނިއްވާލުމަށް އަނިޔާވެރިކަން އޮތީ ފުރުސަތަކަށް ބަލަބަލާ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ހިތާމަ އަކީ އެ ހަނދާން މިއަދު އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ނެތުން ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޞައްހަ ވޯޓާއި ބާތިލު ވޯޓު އޮފިޝަލުންނަށް ވާނީ ރަނގަޅަށް ކިޔައިދީފައި: ހަބީބު
އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ހަގީގަތެއް ނެތް ލިސްޓެއް: އެމްޑީޕީ
ރައީސްގެ ފަހު މެސެޖް: ރާއްޖެއަށް ގެނައި އިސްލާހީ ހެޔޮ ބަދަލާއި ހަމަޖެހުމާއެކު ކުރިއަށް ދިޔުމަށް އަޅުގަނޑަށް ވޯޓްދެއްވާ!
ތިމާގެ ވޯޓަކީ ގޮތް ނިންމާ ވޯޓަށް ވެސް ވެދާނެ!
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އެކްސެސިބިލިޓީ ރަނގަޅުކުރަން އީސީ އާއެކު ވަނީ ވާހަކަދެކެވިފައި - އެޗްއާރްސީއެމް
މިސްއިންފޮމޭޝަން ކެންޕޭނެއް ހިންގައި އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ރާވަމުން: އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ ކެންޕޭން ޓީމް
އިދިކޮޅު ކެމްޕެއިން ތެރެއިން ފެންނަ މަންޒަރަކީ މުޅި ދައުލަތް ޚަރާބުވެގެންދާ މަންޒަރު: އިމްރާން
"އިންޑިޔާ އައުޓް" ސްލޯގަން އިދިކޮޅުން ޚިޔާރުކުރީ މުޒާހަރާތަކުގައި މީހުން މަދުވުމުން ޖޯޝް އިތުރުކުރުމަށް: މާޒް ސަލީމް