ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 15:51
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ، ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ، ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ސްކޮލަރޝިޕް
ސްކޮލަޝިޕް ފުރުސަތު ލިބޭނީ އޭލެވެލް ހަދައިގެން: ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
 
ސަރުކާރުން ދޭ ސްކޮލަރޝިޕްތައްވެސް އިތުރުކޮށްފައިވޭ

ސްކޮލަޝިޕް ފުރުސަތު ލިބޭނީ އޭލެވެލް ހަދައިގެން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ, ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އޭލެވަލް ހަދައިގެން ނުކުންނަ ކުދިންނަށް ވަރަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް އެބަހުރިކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ދޭ ސްކޮލަރޝިޕްތައް ވެސް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ލޯނު ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު މިހާރު ވާނީ ގެޒެޓް ކުރެވިފައި ކަމަށެވެ. އަދި އަލަށް ލޯނަށް ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުންނާއި މިހާރު ކޯހެއްގައި ކިޔަވަމުންދާ ތެރެއިން އިސްކަން ދެނީ ކޯހުގެ މުއްދަތު އެންމެ ކުރު ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ އަވަހަށް ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުންކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ މީގެކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސަރުކާރުން ކުރާ ގިނަ މަސައްކަތްތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ސިނާއަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ވަރުގަދަކުރުމަށްޓަކައި ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްވަރުގައިވެސް ސަރުކާރުން މި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ތައުލީމާއި ހުނަރު އެއީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ދާއިރާ ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތުގެ ތައުލީމާއި ހުނަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، މަސައްކަތް ކުރެވޭ އުމުރުފުރާގެ އެންމެންނަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި، ޕޮލިޓެކްނިކުން ކުރަނީ އެމަސައްކަތްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ޕޮލިސީތައްވެސް އެކުލަވާލަނީ ޒުވާނުންނަށް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދީގެން ދިރިއުޅުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެވޭތޯ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
75%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް