ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:40
މެޗަށްފަހު ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗަށްފަހު ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އެނބުރި އެއްވަނައަށް!
 
ސިޓީން އެއްވަނާގައި އޮތީ އާސެނަލްއަށްވުރެ އިތުރަށް މެޗެއް ކުޅެގެން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނަ ދަމަހައްޓަމުން އައި އާސެނަލް ބަލިކޮށް, ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އެނބުރި އެއްވަނަ މަޤާމަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ސިޓީން އެއްވަނައަށް ޖެހިލީ އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި އާސެނަލް ބަލިކޮށް, ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އަރާހަމަކޮށް ގޯލްގެ ތަފާތުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ސިޓީން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 24 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީއަށް ލީޑް ނަގައިދިނީ ކެވިން ޑެ ބުރައިނާއެވެ. ހާފް ނިމެން ތިން މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ސަކާ އާސެނަލްއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނެވެ. މިއީ ސިޓީގެ ކީޕަރު އެޑާސަން އާސެނަލްގެ އެންކެޓިއޭއަށް ކުރި ފައުލަކަށް ދިން ޕެނަލްޓީއެެކެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން މެޗުގެ 72 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީން އަލުން ލީޑް ނެގިއެވެ. ލީޑް ނަގައިދިނީ އިނގިރޭސި މިޑްފީލްޑަރ ގްރީލިޝްއެވެ. އޭގެ ދިހަ މިނެޓު ފަހުން ލީޑް ފުޅާކޮށް, އެއްވަނަ ކަށަވަރުކޮށްދިނީ ހާލާންޑެވެ. ސިޓީއަށް އެނބުރި އެއްވަނައަށް މިއާދެވުނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ 51 ޕޮއިންޓާއެކު ސިޓީން އެއްވަނައަށް ޖެހިލީ 23 މެޗުންނެވެ. 22 މެޗުން އާސެނަލްއަށް ހަމަ އެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާތީ އެނބުރި މަޤާމަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އާސެނަލްއަށް އެބައޮތެވެ. ތިންވަނާގައި އޮތީ 23 މެޗުން 46 ޕޮއިންޓާއެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް