ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 12:29
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ޓީމުތަކުން ހިމޭންކަމުގެ ސުކޫތު ކޮޅުގައި
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ޓީމުތަކުން ހިމޭންކަމުގެ ސުކޫތު ކޮޅުގައި
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ހިމޭން ކަމުގެ ސުކޫތު ކޮޅެއް
މި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 37،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފަ

ތުރުކީ އާއި ސީރިއާ އަށް އައި ބިންހެލުމުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ހިމޭންކަމުގެ ސުކޫތު ކޮޅެއް ގެނެސްފި އެވެ.

މި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 37،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފަ އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ގެ މެޗުތައް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގައި ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އާއި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް ބައްދަލު ކުރިއިރު، އިޓަލީގެ މިލާންގައި އޭސީ މިލާން އާއި ޓޮޓެންހަމް ވަނީ ވާދަކޮށްފަ އެވެ. ދެ މެޗު ވެސް ފެށުމުގެ ކުރިން ހިމޭންކަމުގެ ސުކޫތު ކޮޅެއް ގެނައުމަށް ޔުއެފާ އިން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެ ސުކޫތު ކޮޅުގައި މެޗުގައި ކުޅުނު ދެ ޓީމުގެ އޮފިޝަލުންނާއި، ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ދަނޑަށް ވަދެ ތިބި ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެކަމުގެ ބޭނުމަކީ މުޅި ފުޓުބޯޅަ ދުނިޔެ އޮތީ އެ ބިންހެލުމުގައި ގެއްލުން ލިބުނު އާއިލާތަކާއެކު ކަމަށް ދައްކައިދިނުމެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އިތުރުން ވެސް ފުޓުބޯޅަ އެހެން ލީގުތަކުގައި ވެސް އަންނަނީ އެކަމުގެ ހިތާމަ ފާޅުކޮށް، އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުންނެވެ. ކުލަބުތަކާއި ވަކި ވަކި ކުޅުންތެރިން ވެސް އަންނަނީ އެކަމުގެ މެސެޖުތައް ފޮނުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް