ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 22:24
އަމީނީ މަގުގައި ތާރު އަޅަން ފެށުން
އަމީނީ މަގުގައި ތާރު އަޅަން ފެށުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އަމީނީ މަގުގައި ތާރުއެޅުން
އަމީނީ މަގުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި، ފުރަތަމަ ތިން ސެގްމެންޓުގެ މަސައްކަތް މިރޭ ނިންމާލަނީ
 
2511 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ތާރުއަޅާނެ

އަމީނީ މަގުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައި ފުރަތަމަ ތިން ސެގްމެންޓުގެ މަސައްކަތް މިރޭ ނިންމާލާނެކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްޓީސީސީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ރަމްޒީ އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށާއި، މިރޭ ދަންވަރު 3 ޖަހާއިރު މަސައްކަތް ނިންމާލާނެ ކަމަށެވެ.

ރަމްޒީ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހުގެ ކުރިއަށް ފުރުގާން މިސްކިތާ ހަމައަށް ތާރު އަޅާނެ ކަމަށެވެ. މިރޭ ތާރު އަޅާ ތިން ސެގުމެންޓު ނިމޭނީ އަމީނީ މަގުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯއާ ހަމައަށެވެ. އަދި 2511 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ތާރު އަޅާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން އާރްޑީސީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު، ޔާސިރު ހަސަން ވިދާޅުވީ މުޅި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގައި އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ކުންފުނި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

އަމީނީ މަގު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް، ތާރު އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އާރްޑީސީން ފެށީ 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022ގައެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔައިރު އަމީނީ މަގަކީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މައި ހޮޅިތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ނެޓްވޯރކްތަކުގެވެސް މައި ހޮޅިތައް ވަޅުލާފައިވާ މަގަކަށްވުމުން، އެ މަގު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރަން ދަތިތައް ހުރިކަން އާރްޑީސީން ފާހަގަކުރިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އާރްޑީސީއާ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ 84.4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް