ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:48
ބްރޯޑްކޮމް އާއި ފުލުހުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --
ބްރޯޑްކޮމް އާއި ފުލުހުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --
ނޫސްވެރިކަން
މުޒާހަރާ ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިން ތަމްރީނުކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި
 
ތަމްރީނުތަކެއް ބާއްވަން މަޝްވަރާކުރި
 
ނޫސްވެރިންނަށް އެއްވުންތައް ރޫޅާލަން އުޅޭއިރު އަނިޔާވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރޭ

މުޒާހަރާތައް ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ޓަކައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް)އިން އިއްޔެ ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްއިން ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު ކުރި ޓްވީޓުގައި ބުނީ ފުލުހުންނާއެކު އެފަދަ މަޝްވަރާއެއް ކުރީ މި ފަހުން ބޭއްވި އެއްވުމެއްގައި ބައެއް ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ބެލުމާއި އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތް ދެނެގަތުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

"ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއް ފުލުހުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާވެފައިވާތީ، އެ ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ބަލައި މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތް ދެނެގަތުމާ ބެހޭގޮތުން ފުލުހުންގެ އިދާރާއާ ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި،" ބްރޯޑްކޮމްގެ ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

ބްރޯޑްކޮމް އިން ބުނީ އެއްވުންތަކާއި މުޒާހަރާތައް ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެ އިދާރާއިން ގުޅިގެން ވަރަށް ހާއްސަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމާ ގުޅިގެން ވެސް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް