ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:19
ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރިކުރަމުން ދިޔަ ޒުވާނާ
ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރިކުރަމުން ދިޔަ ޒުވާނާ
ސޯޝަލްމީޑިއާ
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މައްސަލައެއް
ވީޑިއޯއިން ފެންނަ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ޒުވާނާ ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ފުލުހުން ދަނީ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން
 
އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ

ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި މާލޭގައި ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ޒުވާނަކު މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާ މަންޒަރު އާއްމުވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ޒުވާނާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑީއާގައި އާއްމުވެފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގައި ފެނިގެންދަނީ މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ވިއްކާ މަންޒަރެވެ. އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާ އަކީ 25 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން 15 ދުވަހުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖަހައިދީފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކި މައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރު ތަހުގީގުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯގައި، 3 މީހަކު މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާމަންޒަރު ފެނެއެވެ. އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ސައިކަލެއްގައި އިން މީހަކު ސަތޭކަ ރުފިޔާ ދިއްކޮށްލުމުން، އެހެން ސައިކަލެއް މަތީގައި އިން މީހަަކަށް ޕެކެޓެއްގައި ހުރި އެއްޗެއް ދޭ ތަނެވެ. އެ ވީޑިއޯއިން އިތުރު މީހަކުވެސް އެތަނަށް ގޮސް މަސްތުވާތަކެތި ގަންނަ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ސައިކަލުތަކުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ބަޔަކު ގަސްތުގައިކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިނުވޭ: ފުލުހުން
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި މާރާމާރީ އާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި އެންމެން ތަހުގީގު ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި
ވޮއްމުލި ރިސޯޓު ކައިރިން ދެ ލޯންޗު ޖެހި އެކްސިޑެންޓުވުން - އަނިޔާވި 2 މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު
ގްރީން ޒޯނުން ކޭބަލް ވަގަށް ނަގައިގެން ވަގުކަލޭގެ ފިލާ! މިއީ ތޯތޯ ކަމަކަށް ހެދޭތޯ؟
މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު މާރާމާރީއެއް، ސީނުން ފިލީ ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ކާރުން ޖެއްސުމަށް ފަހު
ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖުން ޑްރަގް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
މާލޭގައި މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި