ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 22:49
ޒަޔާން، ނިބާލް އަދި އަޖުފާން - އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު
ޒަޔާން، ނިބާލް އަދި އަޖުފާން - އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
އަރުތަ ޕްރޮގްރާމް
ބެޑްމިންޓަން ތަރިން ކަމަށްވާ ޒަޔާން، ނިބާލް އަދި އަޖުފާންވެސް އަރުތަ ޕްރޮގްރާމަށް
 
މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ތަމްރީނުތައް ހެދުމާއި މުބާރާތްތައް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު މި ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ލިބިގެންދާނެކަމަށް

ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ތަރިން ކަމަށްވާ ޒަޔާން ޒަކީއާއި ނިބާލް އަހުމަދު އަދި މުހައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދު، އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްގައި ރަސްމީކޮށް ހިމަނައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޚްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގައި ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުމަށް ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތަށް އިތުރުކުރެވޭ ބޮޅެއްގެ ގޮތުން، ޒަޔާން، ނިބާލް އަދި އަޖުފާން އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމަނާފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ތަމްރީނުތައް ހެދުމާއި މުބާރާތްތައް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު މި ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްގައި ވަނީ ގިނަ އެތުލީޓުންތަކެއް ހިމަނާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ބީޗްވޮލީ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އިސްމާއީލް ސާޖިދު (ކުޑަކާއްޓޭ)، އާދަމް ނަސީމް (އެޑަމް)، ޒުވާން ފެތުންތެރިޔާ އީން އައްބާސް ޝަރީފް، ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އާރާ އާސާލް އާޒިމް، އާމިނަތު ނަބީހާ (ނަބީ)، ފާތިމަތު ނަބާހާ (ނަބާ)، ނަބާ ނިޝާން، ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ، އާއިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް، އަހްޔަރު، މުހައްމަދު ޝައްފާން އިސްމާއީލް، މިޝްކާ މުހައްމަދު އިބްރާހީމް، ޒީކް ހަަސަން ލަތީފް، އަހުމަދު ތާބިން ޝުޖާއު ހިމެނެއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި އެކި ކުޅިވަރުތަކުން ޒުވާން ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ މަގުސަދުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޕްރޮފެޝަނަލް އެތުލީޓުން އުފެއްދުމާއި، މިހާރަށްވުރެ އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު އެތުލީޓުންނަށް ހޯދައިދީ، ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ރާއްޖެއަށް ރީތި ވަނަތައް ހޯދުމަކީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އިސްކަން ދެމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ދިވެހި އެތުލީޓުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް