ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:25
ބަޔާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޕަވާޑް
ބަޔާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޕަވާޑް
ބަޔާން މިއުނިކް
ޕަވާޑާ ނުލައި ބަޔާނަށް ކުރިއަށް ނުދެވޭނެ
 
ބަޔާނުން ބަލަނީ މާލީ ގޮތުން ލިބޭ ފައިދާތަކެއް ނޫން، ކުޅިވަރުގެ ރޫހަށް އެމީހުން އިސްކަން ދޭނެ

ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ބެންޖަމިން ޕަވާޑާ ނުލައި އެ ކުލަބަށް ކުރިއަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ސަލިހަމްދްޒިޗް ބުނެފި އެވެ.

ސަލިހަމްދްޒިޗް މިހެން ބުނީ ދާދި ފަހުން އޭނާ ދިން ޚާއްސަ އިންޓަވިޔުއެއްގަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގެ އެންމެ ފަހު ވަގުުތު ޕަވާޑް ހޯދުމަށް އެދި ކުލަބަކުން ހުށަހެޅުމެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބަޔާނުން އެކަން ބޭނުންނުވީ ކަމަށާއި، ބަޔާނުން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވަނީ ޕަވާޑާއެކު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ބަޔާނަށް ލިބުނު ހުށަހެޅުމަކީ މާލީ ގޮތުން ބަލާނަމަ ވަރަށް ފައިދާ ކުރުވަނިވި ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބަޔާނުން ބަލަނީ މާލީ ގޮތުން ލިބޭ ފައިދާތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކުޅިވަރުގެ ރޫހަށް އެމީހުން އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށެވެ. ޕަވާޑް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އިން ކުރި ނަމަވެސް، ސަލިހަމްދްޒިޗް ބުނަނީ ބާސެލޯނާގެ ވާހަކަ ނޫން ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޕަވާޑް ބަޔާނަށް ބަދަލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް ކުޅެދިން 144 މެޗުގައި ނުވަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ބަޔާނާއެކު 10 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޖަރުމަނު ލީގާއި، ޑީއެފްއެލް ޕޯކަލް އާއި ޑީއެފްއެލް ސުޕަ ކަޕާއި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ފީފާ ކުލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ހިމެނެ އެވެ. ޕަވާޑް އަންނަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެމުންނެވެ. ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން 47 މެޗުގައި އޭނާާ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ފްރާންސްއާއެކު ޕަވާޑް ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތާއި، 21-2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް