ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 07:34
ދެކުނު އެމެރިކާގެ ހަތަރު ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިން
ދެކުނު އެމެރިކާގެ ހަތަރު ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
2030ގެ ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމަށް ދެކުނު އެމެރިކާގެ ހަތަރު ޤައުމަކުން ބިޑުކޮށްފި
 
ދެކުނު އެމެރިކާގެ ޤައުމުތަކުން ދެކެނީ 100 އަހަރު ފުރޭ ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވަން ވާނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ކަމަށް

2030 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ދެކުނު އެމެރިކާގެ ހަތަރު ޤައުމަކުން ބިޑުކޮށްފި އެވެ.

އެ އަހަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ބިޑު ކުރީ އާޖެންޓީނާ، އުރުގުއޭ، ޕެރެގުއޭ އަދި ޗިލީ އެކުވެގެންނެވެ. ރިޕޯޓުތަައް ބުނާ ގޮތުން މި ހަތަރު ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްވެރިން ވަނީ އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އާޖެންޓީނާގައި ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެ ހަތަރު ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅައިގެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން ކޮންމެބޯލްގެ ރައީސް އަލެހާންޑްރޯ ޑޮމިންގުއޭޒް ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ޑޮމިންގުއޭޒް ވިދާޅުވީ 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަކީ އާދައިގެ މުބާރާތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ 100 އެއްހާ އަހަރު ކުރިން ވޯލްޑް ކަޕް އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ އުރުގުއޭގައި ކަމަށާއި، ވޯލްޑް ކަޕަށް 100 އަހަރު ފުރޭ އިރު، އެ އަހަރުގެ މުބާރާތް ބާއްވަން ވާނީ ދެކުނު އެމެރިކާގައި ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ފީފާގެ އިސްވެރިން ވެސް އެެކަމަށް ވިސްނަވާނެ ކަމަށާއި، އެއީ ޝަރަފުވެރިކަަން ފީފާ އިން ޤަބޫލު ކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

2030 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތް ބާއްވާނެ ޤައުމެއް ފީފާ އިން ކަނޑައަޅާނީ އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ފީފާގެ 74 ވަނަ ކޮންގްރެސްގަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ އަހަރުގެ މުބާރާތް ދެކުނު އެމެރިކާގައި ބޭއްވުމަށް އިސްނަގައި އެކަމުގެ ޚިޔާލު ފާޅު ކުރީ އާޖެންޓީނާ އާއި އުރުގުއޭ އިން ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ދެކުނު އެމެރިކާގެ މި ހަތަރު ޤައުމުގެ އިތުރުން ސްޕެއިން، ޕޯޗުގަލް އަދި ޔުކްރެއިން އިން ވެސް އަންނަނީ އެ އަހަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ބިޑު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ގްރީސް، މިޞްރު އަދި ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ވެސް އެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ބިޑު ކުރާނެ ކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން 2021 ވަނަ އަހަރު ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވީ ދެކުނު އެމެރިކާގައި ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތް ބޭއްވުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އުރުގުއޭގައި 1930 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ކުޅުނީ ވެސް ދެކުނު އެމެރިކާގެ ދެ ޤައުމެވެ. ފައިނަލްގައި އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށް ވޯލްޑް ކަޕް އެންމެ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ޝަރަފު ހޯދީ އުރުގުއޭ އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް