ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 14:28
ސީރިއާގެ ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތުގެ ދަށުން މީހުން ސަލާމަތްކުރަނީ
ސީރިއާގެ ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތުގެ ދަށުން މީހުން ސަލާމަތްކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ތުރުކީ-ސީރިއާ ބިންހެލުން
ތުރުކީ-ސީރިއާ ބިންހެލުމުގައި އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ހާލުގައި ނުޖެހޭ - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
 
ރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓްއާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ހާލު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
 
ތުރުކީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 3000ށް ވަނީ އަރާފައި

ހޯމަ ދުވަހު ތުރުކިއާއަށާއި ސީރިއާއަށް އައި ބިން ހެލުމުގައި، ތުރުކީގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ހާލުޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:45 ހާއިރު ތުރުކީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެގެން 3،381 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އެޖެންސީގެ އޮފިޝަލު އޮރްހާން ޓަތާރު ޓީވީން ދެއްކި ބްރީފިންގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި ދެގައުމުން ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5000ށް އަރާފައެވެ.

ތުރުކީ ވިލާތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުން ދިއުމާއި، ޗުއްޓީ އަދި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް އެގައުމަށް ދިވެހިން ގޮސްއުޅެއެވެ. ބިންހެލުމުގެ ކާރިސާގައި ހާލުގައި ޖެހިގެން ނުވަތަ އެހީތެރި ކަމަށް ބޭނުންވެގެން ދިވެއްސަކު އަންގާފައި ނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް، ތުރުކީގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓްއާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ހާލު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ތުރުކީވިލާތުގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ގައިއެންޓެޕް ކައިރިއަށް އައި މި ބިންހެލުމުގެ ބާރުމިން ރެކޯޑް ކުރެވިފައި ވަނީ ރިކްޓަރ މިންގަނޑުން 7.8 ގައެވެ. މި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ތުރުކީވިލާތާއި ސޫރިޔާގެ ގިނަ ޢިމާރާތްތަކެއް ވެއްޓި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވެއެވެ. މިހާތަނަށް ތުރުކީގައި 11،000 އިމާރާތަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް