ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 10:36
ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފި
 
މެޗުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ އަަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކު

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާސެލޯނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ތިން ލަނޑު ވެސް އެ ޓީމުން ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން 58 ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑިފެންޑަރު ޖޯޑީ އަލްބާ އެވެ. އެއީ ސެވިއްޔާގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން ފެރޭންކް ކެސިއޭ ދިން ބޯޅައެއް ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ. މެޗުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ސްޕެއިންގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ގަވީ އެވެ. އެއީ ސެވިއްޔާގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން ރަފީނިއާ ހުސްކޮށް ދިން ބޯޅައެއް ގޯލު ކުރިމަތީގައި ހުރެ ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެން ޕެޑްރީ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ. އޭގެ ނުވަ މިނެޓު ފަަހުން ބާސެލޯނާގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ރަފީނިއާ އެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހި އަލްބާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރަފީނިއާ ޖެހި ލަނޑެކެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ އަަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކު އެވެ. ކުޅުނު 20 މެޗުން ބާސެލޯނާ އަށް ލިބެނީ 53 ޕޮއިންޓެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑު އޮތީ 45 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް