ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:45
ޝާޔާ
ޝާޔާ
ޓްވިޓަރ
މިސްރުގައި ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތް
މިސްރުގައި ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރި ޝާޔާ ދެވަނަ ހާސިލްކޮށްފި
 
ޝާޔާ ދެވަނަ ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ 99.45 މާކްސްއާއެކު

މިސްރުގައި ބޭއްވި ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 29 ވަނަ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންޓެސްޓް ފޮރ ރިސައިޓަރސް އޮފް ދަ ހޮލީ ޤުރްއާން، އިޖިޕްޓް" މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރި ފާޠިމަތު ޝާޔާ ޒާހިރު، އެ މުބާރާތުން ދެވަނަ ޙާޞިލުކޮށްފިއެވެ.

އެކި ޤައުމުތަކުން ބައިވެރިވި މި މުބާރާތުން ޝާޔާ ދެވަނަ ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ 99.45 މާކްސްއާއެކުގައެވެ.

Advertisement

ޝާޔާ ހޯދި މި ކާމިޔާބީއަށް 150،000 އިޖިޕްޓް ޕައުންޑްގެ މާލީ އިނާމެއް ދެވޭނެކަމަށް މިސްރުގެ އައުޤާފް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މި މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހާސިލުކޮށްފައިވަނީ ގާނާއިންނެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެވަނަ ހާސިލުކޮށްފައިވާއިރު ތިންވަނަ ހާސިލުކުރީ ބަންގްލަދޭޝުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
17%
17%
0%
17%
33%
17%
ކޮމެންޓް