ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:22
އެމެރިކާއިން "ސްޕައި ބެލޫން" ވައްޓާލަނީ
އެމެރިކާއިން "ސްޕައި ބެލޫން" ވައްޓާލަނީ
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާގެ "ސްޕައި ބެލޫން"
ޗައިނާގެ "ސްޕައި ބެލޫން" އެމެރިކާއިން ވައްޓާލައިފި
 
އުޅަނދު ވައްޓާލާފައިވަނީ އެމެރިކާ ގަޑިން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:39 ހާއިރު

ޗައިނާއިން އެެމެރިކާއަށް ޖާސޫސް ކުރަން ފޮނުވި "ސްޕައި ބެލޫން" އެމެރިކާއިން ވައްޓާލައިފިއެވެ.

އެމެރިކާއިން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި އެ އުޅަނދަކީ އެ ޤައުމުގެ މިލިޓަރީ ސައިޓުތަކަށް ޖާސޫސް ކުރަން ޗައިނާއިން ފޮނުވާފައިވާ އުޅަނދެކެވެ. އެހެންކަމުން އެ ޤައުމުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑިފެންސުން ވަނީ ފައިޓަރ ޖެޓެއްގައި މިސައިލެއް ފޮނުވައިގެން އެ "ބެލޫން" ވައްޓާލައިފައެވެ.

މި ހަމަލާ ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ނޯތު ކެރޮލައިނާ އަދި ސައުތު ކެރޮލައިނާގެ ތިން އެއާޕޯޓެއް ބަންދު ކުރިއެވެ. އެ އުޅަނދު ވައްޓާލާފައިވަނީ އެމެރިކާ ގަޑިން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:39 ހާއިރުއެވެ.

އެމެރިކާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ފެނުނު ޗައިނާގެ އެއަރ ބެލޫނަކީ "ސްޕައި ބެލޫން" އެއް ނޫންކަމަށް ޗައިނާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޗައިނާއިން ބުނީ އެއީ މޫސުން ބެލުމަށް އެގައުމުން ގެންގުޅޭ ސިވިލިއަން އެއަރ ކްރާފްޓެއް ކަމަށާއި އެ ބެލޫން އެމެރިކާގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިވަނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ޗައިނާއިން މައާފަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޗައިނާ އާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ދަނީ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް