ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 21:50
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތަރުޖަމާނު މަރިޔަމް ޝިއުނާ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތަރުޖަމާނު މަރިޔަމް ޝިއުނާ
އެމްވީކްރައިސިސް
ޝިއުނާގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑްކުރުން
ރައީސް އާ ދެކޮޅަށް ލޭއޮހޮރުވުމަކަށް ދިޔުމަށް ގޮވާލި ޝިއުނާގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
 
ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މި ޓުވީޓާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށް
 
ޝިއުނާ ކުރި ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވަނީ "ރައީސް ޞާލިހު ހަމަ ބިމަށް ތިރިކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށާއި، ޓްވީޓް ކުރަން ތިބެގެން ވާކަށް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި ލޭއޮހުރުވުމަކުންވެސް ބަދަލު ކުރަން ވެއްޖެ" ކަމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުޢާ ދެކޮޅަށް ލޭއޮހޮރުވުމަކަށް ދިޔުމަށް ގޮވާލާ ޓްވީޓްކުރި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ތަރުޖަމާން މަރިޔަމް ޝިއުނާގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ.

"ނަންނަޒީވް"ގެ ނަމުގައި ޝިއުނާ ބޭނުންކުރާ ޓްވިޓަރ ހޭންޑްލް އިން ކުރި ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވަނީ "ރައީސް ޞާލިހު ހަމަ ބިމަށް ތިރިކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށާއި، ޓްވީޓް ކުރަން ތިބެގެން ވާކަށް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި ލޭއޮހުރުވުމަކުންވެސް ބަދަލު ކުރަން ވެއްޖެ" ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ "ނަންނަޒީވް"ގެ ނަމުގައި ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ޓުވިޓަރ ހެންޑްލްއަކުން ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޓުވީޓާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޝިއުނާ ވަނީ އެ ޓުވީޓް ފަހުން ޑިލީޓްކޮށްލުމަށްފަހު އެހެން ޓުވީޓެއް ކޮށްފައެވެ. އެ ޓުވީޓުގައި ބުނެފައިވަނީ "ކުރިން ބުނި އެތި ކެންސަލް" ކަމަށެވެ. އަދި ޓުވީޓް ޑިލީޓްކޮށްލީ ބައެއް މީހުންނަށް އެއިން ނުބައި މާނަ ނެގިގެން އުޅޭތީ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް މީޑިއާތަކުން ގުޅަމުންދާތީ ކަމަށާއި، ހަރުކަށި މާނައެއް ނެގުނުނަމަ މައާފަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އެއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ހަރުކަށި އަމަލެއް ހިންގާ ވާހަކަ ނޫންކަމަށާއި، ގައުމަށްޓަކައި ގުރުބާންވުން ވެސް އޮންނަ ކަމަށް ޝިއުނާ ބުންޏެވެ.

ޝިއުނާ ކުރި ޓްވީޓްގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެ އެކައުންޓްގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދިނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖިނާއީ ކުށެކެވެ. މީގެކުރިންވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދީ ޕޯސްޓުތައް ކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް