ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 03:10
ހޮންގކޮންގ
ހޮންގކޮންގ
ސައުދީގެޒެޓް
ހޮންގކޮންގއަށް ދިޔުމަށް ހިލޭ ޓިކެޓް ދިނުން
ހޮންގކޮންގއަށް ފަތުރުވެރިން ގެންދިއުމަށް ފަސްލައްކަ އެއާލައިން ޓިކެޓް ހިލޭ ދެނީ
 
މިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން މާރޗް އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ވަރލްޑް އޮފް ވިނަރސް" ކިޔާ ޕޭޖަށް އޮންލައިންކޮން ގޮސް، ލޮޓަރީ ނުވަތަ ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ދޭން ޖެހޭ

ހޮންގކޮންގުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އަލުން ދިރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ފަސްލައްކަ އެއާލައިން ޓިކެޓް ހިލޭ ބެހުމަށް އެގައުމުން ނިންމައިފިއެވެ.

"ހެލޯ ހޮންގކޮންގ" ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ ޚާއްސަ އިނީޝިއޭޓިވްގެ ތަފްސީލު ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ރާވާ އިންތިޒާމުކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ދާތާ ދެ އަހަރުވެފައިވާކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

Advertisement

ހޮންގކޮންގއަށް ދިއުމަށް ހިލޭ ޓިކެޓް ދެމުންގެންދާނީ އެސިޓީގެ މައި ތިން އެއާލައިން ކަމަށްވާ ކެތޭ ޕެސިފިކް، އެޗްކޭ އެކްސްޕްރެސް އަދި ހޮންކޮންގ އެއާލައިންސްއިންނެވެ. މި އަދަދަށް ހިލޭ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ޓިކެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 254.8 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

ޓިކެޓް ލިބޭނީ ކިހިނެއް؟

މި ހިލޭ ޓިކެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ހޮންގކޮންގއަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން މާރޗް އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ވަރލްޑް އޮފް ވިނަރސް" ކިޔާ ޕޭޖަށް އޮންލައިންކޮށް ގޮސް، ލޮޓަރީ ނުވަތަ ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ދޭނީއެވެ.

ޓިކެޓްތައް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ތިން ބުރެއްގެ މަތިންނެވެ. އެއީ ސަރަހައްދީ ގޮތުން ބަހާލުމަށް ފަހުއެވެ. މިގޮތުން ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ޓިކެޓް ދޫކުރުން އޮންނާނީ މާރޗް އެކަކުން ފެށިގެންނެވެ. މައި ރަށް ޗައިނާގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އެޕްރީލް އެކަކުން ފެށިގެން ޓިކެޓް ދޫކުރާއިރު އެހެން ހުރިހާ ގައުމެއްގެ މީހުންނަށް ޓިކެޓް ދޫކުރާނީ މޭމަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ޓިކެޓް ދޫކުރާއިރު ހޮންގކޮންގގެ އަމިއްލަ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޚާއްސަ ބައެއް ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ގައުމުގެ އެތެރޭގަ ވެސް ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭ ނުވަތަ މަދުން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް އެތެރޭގެ އެކި ތަންތަނަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ.

އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ކުރިން ހޮންގކޮންގއަށް ގޮސްފައިވާ މީހުންނަށް ދޭނީ ތަފާތު ތަނެއް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ކަމަށް ވެއެވެ.

ދަތުރު ކުރުމުގެ އާދަ އަލުން އިޔާދަ ކުރުން

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ދުނިޔޭގައި ފެތުރެން ފެށުމާއެކު ހޮންގކޮންގއިން ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކުރީ ތަންކޮޅެއް ލަހުންނެވެ. ނަމަވެސް ޖެނުއަރީ 2020 އިން ފެށިގެން އާންމުން އެއްވާ ހަރަކާތްތައް ގެންދިޔައީ ކެންސަލު ކުރަމުންނެވެ.

ފަހުން ހޮންގކޮންގގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްލި ވަރުން ގިނަ މީހުންނަށް އެ ގައުމަށް އެތެރެވުން ވެސް އަދި އެ ގައުމުން ބޭރުވުމަށް ވެސް މާލީ ގޮތުން ވީ ބޮޑު ބުރައަކަށެވެ. ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް 21 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތެއް މަޖްބޫރުކޮށްފައި ވާއިރު އެތައް ފަހަރަކު ޕީސީއާރު ޓެސްޓުތައް ހަދަން ޖެހެއެވެ. އެތެރެވާ އެންމެން ވެސް ކަރަންޓީނުވާންޖެހޭއިރު ޚަރަދު ކުރަން ޖެހެނީ ފަސިންޖަރުން އަތުންނެވެ. ސަރުކާރު މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދަނީ ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނެވެ. އޭރު އެ ގައުމަށް އެތެރެވެވެނީ ހަމައެކަނި ހޮންގކޮންގ މީހުންނަށެވެ. މިސަބަބުތަކާ ހުރެ ދަތުރުފަތުރު ކުރުން ވަނީ ގާތްގަޑަކަށް ހުއްޓިފައެވެ.

ކޮވިޑްގެ ކުރިން ހޮންގކޮންގއަށް އާންމު ގޮތެއްގައި އަހަރަކު އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި 56 މިލިއަން މީހުން ޒިޔާރަތް ކުރާކަމަށް ވެއެވެ. 2022 އާހަމަޔަށް އައި އިރު އެއަދަދު ވަނީ އެއްލައްކަޔަށް ތިރިވެފައެވެ. ހޮންގކޮންގއަށް ނުގޮސް މަޑުކުރީ ހަމައެކަނި ބޭރު ގައުމުތަކުން ދާ މެހްމާނުންނެއް ނޫނެވެ. އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ވެސް ވަގުތީ ގޮތުން ނަމަވެސް އެހެން ގައުމުތަކުގައި މަޑުކުރުމުގެ ސަބަބަން އެ ގައުމުގެ އާބާދީ ވެސް 1961 އަހަރުގެ ފަހުން ވެއްޓުނު ކަމަށް ވެއެވެ. ކަރަންޓީން އުސޫލު އުވާލާކަން ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި އެ ޤައުމުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އިއުލާން ކުރެއްވުމުން، އެކަން ކުރަން މާލަސްވެއްޖެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ.    

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް