ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 14:45
ރާއްޖެއާ ސްރީލަންކާއާ ދެމެދު އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވައިލުން
ރާއްޖެއާ ސްރީލަންކާއާ ދެމެދު އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވައިލުން
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުން
ރާއްޖެއާ ސްރީލަންކާއާ ދެމެދު އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް
 
މި އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ، މުހައްމަދު އަހްމަދު ހުސައިން (ހަނަފީ)
 
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދެ ގައުމު ގުޅިގެން އިމިގްރޭޝަންގެ އިންސާނީ، ފަންނީ އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ

ރާއްޖެއާ ސްރީލަންކާއާ ދެމެދު, އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ލަންކާގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ލަންކާއާއި ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ވަޒީރުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ، މުހައްމަދު އަހްމަދު ހުސައިން (ހަނަފީ)އެވެ. އަދި ލަންކާ ލަންކާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ލަންކާގެ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ، ނިހާލް ރަނަސިންގާއެެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، މި އެއްބަސްވުމާއެކު ސަރަހައްދީ ސަލާމަތާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ގައުމުގެ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެން ދާނެކަމަށެވެ. އަދި މި ކުރިއެރުމަކީ އިމިގްރޭޝަން ދައިރާއަށް އާ ހަރުފަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝާހިދު ވަނީ އެކަމަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ.

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. ލަންކާގެ ސަރުކާރުން ބުނިގޮތުގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ރާއްޖެއާ ލަންކާއާ ދެ ގައުމަށް އެތެރެ ނުވެވޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމާއި، ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް މީހުން އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ދެ ގައުމު ގުޅިގެން އިމިގްރޭޝަންގެ އިންސާނީ، ފަންނީ އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގާބިލްކަން މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް