ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 12:34
ހެންވޭރު ސަހަރާތެރެއަށް ތިން މީހަކު ވަދެ އުޅޭ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ
ހެންވޭރު ސަހަރާތެރެއަށް ތިން މީހަކު ވަދެ އުޅޭ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހެންވޭރު ސަހަރާ ކޮނުން
ހެންވޭރު ސަހަރާތެރެއަށް ވަދެ އުޅުނު މުވައްޒަފާމެދު ސިޓީ ކައުންސިލުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
 
ސަހަރާއިން ނަގާފައިވަނީ މިނިކަށިތަކެއް ނޫން، އެއީ ސިހުރު ހަދާފައިވާ ފިލާކޮޅުތަކެއް
 
ތިން މީހަކު ވަދެ މަހާނަތައް ކޮންނަ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ވަނީ ދައުރުވެފައި

ހެންވޭރު ސަހަރާތެރެއަށް ވަދެ އުޅުނު ސިޓީ ކައުންސިލު މުވައްޒަފާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

ހެންވޭރު ސަހަރާތެރެއަށް ތިން މީހަކު ވަދެ މަހާނަތައް ކޮންނަ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ދާދި ފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ދައުރުވެފައެވެ. އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކުވެސް އެތަނުގައި ހުރެއެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެތަނުގައި ހުރި މަހާނަތައް ކޮނެ، މިނިކަށިތަކެއް ނަގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

އަދި މަހާނައިން ނެގިއެއްޗެހި ކޮތަޅަކަށް ލައިގެން ގެންދާ މަންޒަރުވެސް އެ ވީޑިއޯއިން ފެނެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ، ސަހަރާއިން ނަގާފައިވަނީ މިނިކަށިތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ސިހުރު ހަދާފައިވާ ފިލާކޮޅުތަކެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފު އެކަމުގައި ބައިވެރިވީ ކައުންސިލުގެ ހުއްދައެއް ނެތިކަން އެ އިދާރާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެކަން ބެލުމަށްފަހު، އެކަމުގައި އުޅުނު މުވައްޒަފާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިހާރު ނިންމާފައިވާކަމަށްވެސް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް