ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 09:24
އިންޑިއާ މާކެޓްގައި ރާއްޖޭގެ މަގްބޫލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން
އިންޑިއާ މާކެޓްގައި ރާއްޖޭގެ މަގްބޫލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
އޯޓީއެމް މުމްބާއީ
އިންޑިއާގެ މާކެޓުގައި މަޤުބޫލުކަން އިތުރުކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީ އެނބުރި އޯޓީއެމް މުމްބާއީއަށް
 
މި އިވެންޓަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތްތައް ވިއްކާ އަދި ގަންނަ ޕްރޮފެޝަނަލް ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް، އިންޑިއާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަރަކާތް
 
މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 2 އިން 4 އަށް މުމްބާއީގެ ޖިއޯ ވޯލްޑް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި

އިންޑިއާގެ މާކެޓުގައި ރާއްޖޭގެ މަޤުބޫލުކަން ދަމަހައްޓާ އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، ހަރުދަނާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އާއި 64 އިންޑަސްޓްރީ މަންދޫބުންގެ ޓީމެއް އޯޓީއެމް މުމްބާއީގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 2 އިން 4 އަށް މުމްބާއީގެ ޖިއޯ ވޯލްޑް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށް ބާއްވާ ތިން ދުވަހުގެ މި އިވެންޓަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތްތައް ވިއްކާ އަދި ގަންނަ ޕްރޮފެޝަނަލް ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް، އިންޑިއާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަރަކާތެވެ. މި އިވެންޓަކީ އިންޑިއާ އާއި އެ ގައުމުން ބޭރުގެ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް ޕާޓްނަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް، މިހާރު ހުރި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ވެސް ފައިދާ ހުރި އައު ގުޅުންތައް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު އެގްޒިބިޓަރުންނާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާ އިވެންޓެކެވެ. މި ފެއަރގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއެކު އިންޑަސްޓްރީގެ 34 ކުންފުންޏަކުން ޖުމްލަ 64 މަންދޫބުން ބައިވެރިވެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އަމާޒަކީ މި އިވެންޓް މެދުވެރިކޮށް އިންޑިއާ މާކެޓުގެ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި، ހިދުމަތްތަކާއި، ތަޖުރިބާތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. މި ހަރަކާތަކީ އިންޑަސްޓްރީ ޕާޓްނަރުންނަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ވަކިވަކި އުފެއްދުންތަކާއި ޕްރޮޕަޓީތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ފޯރުކޮށްދޭ ހަރަކާތެކެވެ.

މި ފެއަރގައި ހާއްސަ ގުރުއަތުލުމެއް ބާއްވާ، ދެ ނަސީބުވެރިއަކަށް ރާއްޖޭގައި ހިލޭ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި ރެފަލްތައް ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވަނީ އަދާރަން ކްލަބް ރަންނާޅި އަދި ފުރާވެރި މޯލްޑިވްސްއިންނެވެ. މި ރެފަލްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ފެއަރއަށް ދާ ފަރާތްތަކުން ސަރވޭ ފޯމެއް ފުރައިގެންނެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ސްޓޭންޑުގައި، ތްރީސިކްސްޓީ-ރިވޮލްވިން ކެމެރާ ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ނެގުމަށް ހާއްސަ ބޫތެއް ވަނީ ގާއިމްކުރެވިފައެވެ. މީގެ ޒަރިއްޔާއިން ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ފެންނަފަދަ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިއާ ވެގެންދިޔައީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައި ޓޮޕް ސޯސް މާކެޓަށެވެ. އެގޮތުން 31 ޑިސެމްބަރު 2022 ގެ ނިޔަލަށް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 241،369 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، މިއީ އަހަރުގެ މުޅި ޖުމްލަ އެރައިވަލްސްގެ %14.4 މާކެޓް ހިއްސާއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން މި މާކެޓުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު މި މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައެވެ. މި މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް މި އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރާވާފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް