ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 08:57
ޓްރެވަލް ބުލެޓިން އިންޑިއަން އޯޝަން ޝޯކޭސް 2023ގެ ތެރެއިން
ޓްރެވަލް ބުލެޓިން އިންޑިއަން އޯޝަން ޝޯކޭސް 2023ގެ ތެރެއިން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ޓްރެވަލް ބުލެޓިން އިންޑިއަން އޯޝަން ޝޯކޭސް
ޓްރެވަލް ބުލެޓިން އިންޑިއަން އޯޝަން ޝޯކޭސް 2023ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓުކޮށްފި
 
މި އިވެންޓުގެ ބައިވެރިންވަނީ ނަސީބުވެރި ފަރާތްތަކަކަށް ހިލޭ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތާއި ގިފްޓް ހެމްޕަރތައް، އަދި ގިފްޓް ވައުޗަރތައްވެސް ހަދިޔާކުރި
 
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވަނީ މިތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަރާތްތަކާއެކު 30 މިނެޓުގެ ބީ2ބީ ނެޓްވޯކިންގ ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެސެކްސްގެ ޗެލްމްސްފޯޑް ސިޓީގައި ބޭއްވި ޓްރެވަލް ބުލެޓިން އިންޑިއަން އޯޝަން ޝޯކޭސް 2023ގައި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި އޮފަރތައް ޕްރޮމޯޓްކޮށްފިއެވެ.

10 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ޔޫކޭގެ ޓްރެވަލް ބުލެޓިން އަކީ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚަބަރުތަކާއި ތަމްރީނުތަކާއި ނެޓްވޯކިން އިވެންޓްތައް އިންތިޒާމްކޮށް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ހިދުމަތްތައް އަދި އެކްސްޕީރިއަންސް (މަންޒިލްތައް ހިމެނޭހެން) ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭ ބަޔެކެވެ. މިގޮތުން ޓްރެވަލް ބުލެޓިން އިންޑިއަން އޯޝަން ޝޯކޭސް 2023 ހަރަކާތަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތްތައް ގަނެވިއްކާ ފަރާތްތަކުން އެއްތަނަކުން ބައްދަލުކޮށް، ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ބަދަހިކޮށް، ނެޓްވޯކް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދޭ ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށްފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޔޫކޭއަށް ކަޑައަޅާފައި ހުންނަ ޕީއާރު އެޖެންސީއިންނެވެ.

މި ހަރަކާތް ފެށުމުގެ ކުރިން އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވަނީ މިތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަރާތްތަކާއެކު 30 މިނެޓުގެ ބީ2ބީ ނެޓްވޯކިންގ ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން، އަށަކާއި ދިހައަކާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގައި ޓްރެވެލް އެޖެންޓުން ހިމެނޭ ގޮތަށް، ފެއަރގައި ބައިވެރިވި ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުން ގްރޫޕްތަކަށް ބަހާލާ، މަންޒިލްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން އާއި އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމަތު ރައުންޑް ޓޭބަލް ސެޓިންނެއްގައި، ސްޕީޑް ނެޓްވޯކިން ސްޓައިލްގައި ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ރޭގަނޑުގެ ޙާއްސަ ކެއުމެއްގެ އިތުރުން މި އިވެންޓްގެ ބައިވެރިންވަނީ ނަސީބުވެރި ފަރާތްތަކަކަށް ހިލޭ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތާއި ގިފްޓް ހެމްޕަރތައް، އަދި ގިފްޓް ވައުޗަރތައްވެސް އިވެންޓަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަރާތްތަކަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

މި އިވެންޓުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ބައިވެރިވުމުގެ ބޭނުމަކީ މި ސަރަޙައްދުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް ޕާޓްނަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް، ނެޓްވޯކްކޮށް، މާކެޓުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޭންޑްގެ މަޤުބޫލުކަން ދަމަހައްޓާ ހަރުދަނާކުރުމާއި ރާއްޖެގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ހިދުމަތްތައް، އަދި ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫއްމާތު ހިއްސާކުރުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައި އެއް ޓޮޕް ސޯސް މާކެޓެވެ. މިގޮތުން 31 ޑިސެމްބަރު 2022 ގެ ނިޔަލަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް 179،312 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، މިއީ އަހަރުގެ މުޅި ޖުމްލަ އެރައިވަލްސްގެ %10.7 މާކެޓް ހިއްސާއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވަނީ މި މާކެޓުގައި ރާއްޖޭގެ މަޤުބޫލުކަން ދަމަހައްޓާ އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް 2022 ވަނަ އަހަރު ހިންގާފައެވެ. މިގޮތުން ޑަބްލިއުޓީއެމް ލަންޑަން 2022 ފަދަ ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަން، މެންޗެސްޓާ އަދި ނިއުކާސަލްގައި ރޯޑްޝޯތަކެއް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ބައްވާފައެވެ. އަދި ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސްއާއެކު ޖޮންއިންޓް މާކެޓިންގ ކެމްޕޭނެއް ހިންގާ، ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން، ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުން އަދި މީޑިއާތަކާއެކު މާކެޓިންގ އަދި ބްރޭންޑް އެވެއަރނަސް ކެމްޕޭންތައް ހިންގުމުގެ އިތުރުން ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ދަތުރުތައް ވަނީ ހިންގާފައެވެ. މީގެއިތުރުން މި މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިފަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް 2023 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވެސް ވަނީ ރާވާފައިވާކަމަށް ވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް