ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 06:59
ދެވަނަ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރ
ދެވަނަ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
ވެލެންސިޔާ ބަލިކޮށް ރެއާލްއިން ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި
 
ބާސެލޯނާއާއި ރެއާލްއާ ދެމެދު އޮތީ ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް

ވެލެންސިޔާ ބަލިކޮށް, ރެއާލް މެޑްރިޑުން ލަލީގާ ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައިވާ ބާސެލޯނާއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ކުޑަކޮށްފިއެވެ.

ރެއާލްއިން ފަރަގު ފަސް ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކުރީ 2-0 ން ވެލެންސިޔާ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގައި ރެއާލްއިން ދެ ލަނޑު ޖެހީ ދެ މިނެޓުގެ ތެރޭގައެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު 52 ވަނަ މިނިޓުގައި ޖެހީ އަސެންސިއޯއެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު 54 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރއެވެ. މިއީ ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރ ރެއާލްއަށް ކުޅެދިން 200 ވަނަ މެޗެވެ. މެޗުގައި ރެއާލްގެ ދެ ލަނޑު ޖަހަންވެސް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން ބެންޒެމާއެވެ. އެކަމަކު އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މެޗު ފުރިހަމައެއް ނުކުރެވުނެވެ. މެޗު ވެލެންސިޔާއަށް ނިންމާލަން ޖެހުނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކުއެވެ. އެއީ 72 ވަނަ މިނެޓުގައި ގަބްރިއެލް ޕައުލިސްޓާއަށް ސީދާ ރަތްކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ.

Advertisement

މިމޮޅާއެކު ރެއާލް ދެ ވަނައިގައި އޮތީ 19 މެޗުން 45 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އޮތީ 50 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް