ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:37
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކާއި، މުޙައްމަދު ތަސްލީމް
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކާއި، މުޙައްމަދު ތަސްލީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ތަސްލީމާއި އަލިމަނިކަށް ކުރާ ދައުވާ
ތަސްލީމާއި އަލިމަނިކަށް ކުރާ ދައުވާ: ދެން އޮތީ ދިފާއީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުން
 
ދެން މި މައްސަލައިގައި އޮންނާނީ ދިފާއީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުން
 
މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ މަރުޙަލާ ފަށާފައިވަނީ 31 މާރޗު 2022 ގައި

6 މޭ 2021 ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހިންގި ތަހުގީގުތަކަށްފަހު، ޓެރަރިޒަމާއި ގުޅޭ ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައިވާ ހއ. މޮޅަދޫ، ބަހާރުގެ، ޢަބްދުﷲ ޢަލީމަނިކާއި ހއ.ހޯރަފުށި، އަލަނާސިގެ، މުޙައްމަދު ތަސްލީމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ އާދަމްއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވަނީ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ތެރެއިން މިހާރު ހެކިބަސް ނުނެގި ބާކީ ތިބި ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަސް ނަގަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ދައުލަތުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން ކާފީ ހެކިބަސް ލިބިފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ވުމާއެކު، ދެން މި މައްސަލައިގައި އޮންނާނީ ދިފާއީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމެވެ. ނަމަވެސް ދިފާއީ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ތާވަލު ކޮށްފައިވާ ވަކި ދުވަހެއް މި އަޑުއެހުމުގައި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ 6 ނޮވެމްބަރު 2022 ގައެވެ. އެއީ ދައުލަތުގެ ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އަޑުބަދަލުކޮށްގެން ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް އެ ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަސް ނަގަން ފެށުމާ އެކު، ހެކިވެރިޔާ ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އޭނާގެ ނަން ބުނެ، ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް އޭނާ އަށް މަޖުބޫރު ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ހެކިބަސް ދިނުމަށް މަޖުބޫރުކޮށް އޭނާ އަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު އޭނާ ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލަ މައުޟޫއީ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ މަރުޙަލާ ފަށާފައިވަނީ 31 މާރޗު 2022 ގައެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް