ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 18:03
ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އެފްއޭއެމް
އޭއެފްސީ އެކްސްކޯއަށް
އޭއެފްސީގެ އެކްސްކޯއަށް ބައްސާމް އިންތިޚާބުކޮށްފި
ބައްސާމްގެ ދައުރު ނިމޭނީ 2017 ވަނަ އަހަރު

އޭޝިޔަން ފުޑްބޯޅަ ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) ގެ އެކްސްކޯއަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ.

އޭއެފްސީގެ އެކްސްކޯ ނުވަތަ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީއަށް ބައްސާމް އިންތިޚާބުކުރީ މިއަދު ބަހުރެއިންގައި އޮތް އެޖަމާއަތުގެ 33 ވަނަ ކޮންގްރެސްގައެވެ. އޭއެފްސީގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ ގޮނޑިއެއް ބައްސާމަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 2027 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށެވެ. އޭޝިޔާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމާ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގައި ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް މަސައްކަތްކުރައްވާނީ 2023-2027އަށެވެ. މީގެ ކުރިން އެފްއޭއެމްގެ ދެ ރައީސުން ވަނީ އޭއެފްސީގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުވެ, މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. އެއީ އެފްއޭއެމްގެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބީ ރައީސް އަލީ އާޒިމާއި މުހައްމަދު ޝަވީދެވެ.

ބައްސާމް އޭއެފްސީގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބުކުރެއްވިއިރު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު އޮތީ ބޮޑު އަޑިގަނޑަކަށް ވެއްޓިފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އެންމެ ފަހުން ނިމުނުތާވެސް ހަ މަސްދުވަސް ވަނީއެވެ. އާސީޒަން ފަށާނެކަމަށް މައުލޫމާތުލިބިފައިވަނީ އަންނަ މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި ބިދޭސީ ކޯޗުންނަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ދައްކަން ފީފާއިން ދަނީ އަންގަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޯޓްތަކުންވެސް އެފްއޭއެމްގެ މައްޗަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ހުކުމް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ބައްސާމް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިއީ ބައްސާމްގެ ދެވަނަ ދައުރެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން އޭނާ ހުންނެވީ އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީގެ މަގާމްގައެވެ. 2003 ވަނަ އަހަރު ވެލެންސިޔާގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރެއަށް ވެންނެވުމަށްފަހު, އެ ކްލަބްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓެވިއެވެ. އަދި ފަހުން ވެލެންސިޔާގެ ނައިބު ރައީސްކަންވެސް ކުރެއްވިއެވެ. މިހާރުވެސް (ކަރުދާހުން ފެންނަން ނެތްނަމަވެސް) ވެލެންސިޔާ ހިންގަނީ ބައްސާމްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް