ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 14:44
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން
ޖެނުއަރީ މަހު ދެ ވަނަ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހީ 126 މީހުން
 
ފުރަތަމަ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް 167،631 މީހުން ޖަހާފައިވޭ
 
399،175 މީހުން ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވޭ

ޖެނުއަރީ މަހު ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ދެ ވަނަ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވަނީ 126 މީހުންކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މަސް ފެށުނުއިރު ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވަނީ 1397 މީހުންނެވެ. ޖެނުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދެވަނަ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވަނީ 1523 މީހުންނެވެ. ޖެނުއަރީ މަސް ފެށުނުއިރު ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވަނީ 167،608 މީހުންނެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވަނީ 167،631 މީހުންނެވެ. އެއީ 23 މީހުންނެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހު ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވަނީ 8 މީހުންނެވެ. އަދި ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް 24 މީހުން ޖަހާފައިވެއެވެ.

18 އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާގެ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 4 ވަނަ ޑޯޒެއް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަނީ ޖަހަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ޑޯޒް ޖަހާނީ ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ބޫސްޓަރ (3 ވަނަ ޑޯޒް) ޖެހިފަހުން 4 މަސް ދުވަސް ފުރިހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 399،175 މީހުން ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާއިރު ދެވަނަ ޑޯޒް 385،091 މީހުން ޖަހާފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް 167،631 މީހުން ޖަހާފައިވާއިރު ދެވަނަ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް 1523 މީހުން ޖަހާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް