ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:30
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކަންސޭލޯ
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކަންސޭލޯ
ޓްވީޓަރ
ބަޔާން މިއުނިކް
ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަންސޭލޯ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔާނުން ކުރަނީ
 
ކަންސޭލޯ ހޯދުމަށް ބަޔާނުން 70 މިލިއަން ޔޫރޯ ޚަރަދުކުރާނެ

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ޑިފެންޑަރު ޔާއޯ ކަންސޭލޯ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޖަރުމަނު ލީގުގެ ބަޔާން މިއުނިކުން ފަށައިފި އެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ބަޔާނުން ކަންސޭލޯ ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ބަޔާނާއި، ސިޓީއާ ދެމެދު ކުރިއަށް ދިޔައިރު، މިހާރު ވަނީ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައި ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ބަޔާނުން ކަންސޭލޯ ހޯދަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ. އަދި ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލެވޭނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަންސޭލޯ ވެސް ހުރީ ސިޓީން ބަޔާނަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވެފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ކަންސޭލޯ ހޯދުމަށް ބަޔާނުން 70 މިލިއަން ޔޫރޯ ޚަރަދުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށް ކަންސޭލޯ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ބަދަލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ވެސް ދައްކައިފަ އެވެ. ސިޓީ އަށް މިހާތަނަށް ކުޅެދިން 154 މެޗުގައި ކަންސޭލޯ ވަނީ 10 ލަނޑު ވެސް ޖަހައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މި ސީޒަނުގައި އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ލިބެނީ މަދު މެޗުތަކެއްގަ އެވެ. ސިޓީއާއެކު ކަންސޭލޯ ވަނީ ތިން ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ދެ ޕްރިމިއާ ލީގާއި އެއް ކަރަބޯ ކަޕެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް