ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 11:43
މެޗަށްފަހު ޑޯޓްމަންޑުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗަށްފަހު ޑޯޓްމަންޑުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ލީގު
ލެވަކޫސަން ބަލިކޮށް ޑޯޓްމަންޑު ހަތަރު ވަނަ އަށް
 
ޑޯޓްމަންޑު ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 18 މެޗުން 34 ޕޮއިންޓާއެކު

ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބަޔާ ލެވަކޫސަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ލީގު ތާވަލްގެ ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ލެވަކޫސަންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ޑޯޓްމަންޑުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި ޑޯޓްމަންޑުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު، މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޖެހީ ކަރީމް އަޑޭމީ އެވެ. 33 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ ލަނޑު ޖެހީ ހޫލިއަން ބްރަންޑްޓް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުންނެވެ. މެޗުގައި ޑޯޓްމަންޑުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑަކީ ލެވަކޫސަންގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ އަތުން ބައި ކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ. އެއީ ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން މެޗުގެ 53 ވަނަ މިނެޓުގައި ލެވަކޫސަންގެ ޑިފެންޑަރު އެޑްމޮންޑް ޓަޕްސޮބާ އަތުން ވަން ލަނޑެކެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ ޑޯޓްމަންޑު ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 18 މެޗުން 34 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ފަސް ވަނައިގައި އޮތް ފްރެއިބާގަށް ވެސް ލިބެނީ 34 ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް ފައިދާ ގޯލުން ކުރި ހޯދަނީ ޑޯޓްމަންޑެވެ. ލީގު ތާވަލްގެ ތިން ވަނައިގައި އާރްބީ ލެއިޕްޒިގް އޮތީ 35 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް