ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 21:47
އިތުރު ވަގުތުގެ ލަނޑަށްފަހު މިޓޯމާ އުފާފާޅުކުރަނީ
އިތުރު ވަގުތުގެ ލަނޑަށްފަހު މިޓޯމާ އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕް
ލިވަޕޫލް އެފްއޭކަޕުން ކަޓައިފި
 
ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް ފަސްވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ ބްރައިޓަން

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ހަތަރުވަނަ ބުރުން ލިވަޕޫލް ކަޓައިފިއެވެ. ލިވަޕޫލް މުބާރާތުން ކަޓުވާލީ ބްރައިޓަންއެވެ.

ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ފަސްވަނަ ބުރުން ބްރައިޓަން ޖާގަހޯދީ 2-1ން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މެޗު ބްރައިޓަންއިން ކާމިޔާބުކުރީ ލިވަޕޫލް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދާފައިވަނިކޮށެވެ. 30 ވަނަ މިނިޓްގައި ސަލާހު ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން ކުރި ހޯދައިދިނީ އެލިއޮޓްއެވެ. ނަމަވެސް ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ޑަންކް ލަނޑު ޖަހައި ބްރައިޓަންއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނެވެ. ލިވަޕޫލް ކަޓުވާލައި ބްރައިޓަން މުބާރާތުގެ ފަސްވަނަ ބުރަށް ގެންގޮސްދިނީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ލަނޑު ޖަހައިގެން، ޖަޕާނު ފޯވާޑް މިޓޯމާއެވެ.

ލިވަޕޫލަކީ މިދިޔަ ސީޒަންގައި އެފްއޭކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމެވެ. ނަމަވެސް މިސީޒަންގައި އެޓީމް އޮތީ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކުން ޖާގައެއް ލިބޭނެކަމާމެދުވެސް ސުވާލު އުފެދޭ ހިސާބުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް