ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:31
ޖިރޯނާ މެޗުގެ ކުރިން ޑެމްބެލޭ
ޖިރޯނާ މެޗުގެ ކުރިން ޑެމްބެލޭ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ޑެމްބެލޭ އަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާ ދުރަށް
 
މެޑިކަލް ޓެސްޓުތަކުން ދެއްކި ގޮތުގައި ޑެމްބެލޭ އަށް ލިބިފައިވަނީ މަސްގަނޑުގެ އަނިޔާ އެއް

ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ކުޅެމުން އައި ޑެމްބެލޭ އަށް އަނިޔާވީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އިން އެންމެ ފަހުން ޖިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގަ އެވެ. އެ މެޗުގައި ޑެމްބެލޭ އަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ ބަދަލު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. މެޗަށްފަހު ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ވެސް ވަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. ޒަވީ ބުނީ ޑެމްބެލޭ އަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާ ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނީ ކިހާ މުއްދަތަަކަށް ކަމެއް ބުނަން ނޭންގޭ ކަމަށެވެ. މެޗަށްފަހު ބާސެލޯނާއިން ވަނީ ޑެމްބެލޭގެ އިތުރު މެޑިކަލް ޓެސްޓުތަކެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މެޑިކަލް ޓެސްޓުތަކުން ދެއްކި ގޮތުގައި ޑެމްބެލޭ އަށް ލިބިފައިވަނީ މަސްގަނޑުގެ އަނިޔާ އެކެވެ. އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުވެ ޑެމްބެލޭ އަށް އަލުން އަނބުރާ ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އާދެވެނޭ ތާރީޚެއް އެނގެން ނެތް އިރު، ބާސެލޯނާގެ މެޑިކަލް ޓީމާ ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ މަދުވެގެން ހަ ހަފްތާ އަށް ޑެމްބެލޭ ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޑެމްބެލޭ އަށް ބާސެލޯނާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް މެޗު ވެސް ގެއްލޭނެކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަންނަ މަހު ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އިން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ބާސެލޯނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗު ޑެމްބެލޭ އަށް ގެއްލޭނެ އެވެ. ޑެމްބެލޭ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެދިން 28 މެޗުގައި އަށް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތަށްފަހު އޭނާ އަންނަނީ މޮޅަށް ކުޅެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް