ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 22:10
އިމްރާން އަބްދުﷲ
އިމްރާން އަބްދުﷲ
ހޯމް މިނިސްޓްރީ
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
ސާފުވެގެން މި ދިޔައީ މަޝްވަރާގެ އުސޫލުން ރައީސް ޞާލިހު ޤައުމު ހިންގަވާ ގޮތަށް އޮތް ތާއީދު: އިމްރާން
 
ރައީސް ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތަށް އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންގެ ބޮޑު ތާއީދެއް އެބައޮތް
 
ރައީސް ވެރިކަން ކުރައްވަނީ ތަފާތުު ފިކުރުގެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިކޮށްގެން

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބޮޑު ތަފާތަކުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝެއިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲ ރައީސް ޞާލިހަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކޯލިޝަނުގެ ޕާޓްނަރެއްކަމަށްވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ތަފާތުު ފިކުރުގެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިކޮށް، މަޝްވަރާގެ އުސޫލުން ޤައުމު ހިންގުމަށް ރައީސް ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތަށް އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންގެ ބޮޑު ތާއީދެއް އޮތްކަން ސާފުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެމްޑީޕީ އެކަނި އޮވެގެން ވެރިކަން ކުރާތަން ދެކެން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަދި އެއީ އެ ޕާޓީއަށް އެކަނި ކުރަން ދަތި ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ޞާލިހު ގެންދަވަނީ ކޯލިޝަން ސަރުކާރަކަށް ވަކާލާތު ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެމްޑީޕީއަކީ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ތާއީދު އޮތް ޕާޓީއަށްވި ނަމަވެސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން 50 އިންސައްތައަށްވުރެ އިތުރަށް ވޯޓު ބޭނުންވާއިރު އަދި އެމްޑީޕީއަށް އެކަނި އެކަން ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް