ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 05:40
އަތޮޅުތެރެއަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިން
އަތޮޅުތެރެއަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިން
ޓްވިޓަރ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 29 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް
 
މިއަހަރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވަރޭޖުކޮށް 5،544 ފަތުރުވެރިން އަންނަމުންދޭ
 
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 138،593 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވޭ

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 25 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 138،593 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 2022ގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު 29.7 އިންސައްތަ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މިއަހަރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވަރެޖު ކޮށް 5،544 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި 8 ދުވަހު މަޑުކުރާކަމަށް ހިސާބުތައް ދައްކައެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 106،826 ފަތުރުވެރިންނެވެ. 2021 ގެ މި މުއްދަތުގައި އައިސްފައިވަނީ 73،501 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެހެންކަމުން މިއަހަރު އައި ފަތުރުވެރިން ފާއިތުވި ދެ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރުވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

Advertisement

މިހާތަނަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޓޮޕް މާކެޓުގެ ގޮތުގައި އޮތް ރަޝިއާއިން 19،389 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް އިންޑިއާއިން މިހާތަނަށް 14،350 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތް އިޓަލީން 13،848 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓޮޕް މާކެޓުތަކުގެ ތެރޭގައި އިނގެރޭސިވިލާތް، ޖަރުމަނު، އެމެރިކާ، ފްރާންސް، ޗައިނާ، ކަޒަކްސްތާން އަދި ސައުތު ކޮރެއާ ހިމެނެއެވެ.

މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަފްތާއެއް ނުވަނީސް އެ މާކެޓު ވަނީ ޓޮޕް މާކެޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު 4،477 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް