ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 19:14
ޚާއްސަ ދުއާ އަކާއި އެކު، ރައީސް ޞާލިހުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ނިންމާލުން
ޚާއްސަ ދުއާ އަކާއި އެކު، ރައީސް ޞާލިހުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ނިންމާލުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
ޚާއްސަ ދުއާ އަކާއި އެކު، ރައީސް ޞާލިހުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ނިންމާލައިފި
 
ރައީސް ސާލިހްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ހާއްސަ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ބާއްވާފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ރުއްގަނޑު 1 ސަރަހައްދުގައި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ނިންމަވާލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙްގެ ފަރާތްޕުޅުން ބޭއްވި ހާއްސަ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ބާއްވާފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ރުއްގަނޑު 1 ސަރަހައްދުގައެވެ. އަދި ހުރިހާ ރަށެއްގެ ސިޓީ ޖަގަހަތަކުގައި ހަރަކާތްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ހަރަކާތް ފެށީ ޚާއްސަ ކެމްޕެއިން ލަވަޔަކުންނެވެ. އެގޮތުން  ހުޅުމާލެ ރުއްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ ސަޕޯޓަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ސަޕޯޓަރުންނާއި އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލައްވާފައެވެ. އަދި އަތޮޅު ތެރޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ސައިކަލު ބުރު ފަދަ ހަރަކާތްތައް ވެސް ބާއްވާފައެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތް ނިންމާލީ ޚާއްސަ ދުޢާ އަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
50%
50%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި