ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 15:08
ވިލިމާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށުން
ވިލިމާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށުން
އެމްޓީސީސީ
ވިލިމާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚީދުމަތް ފެށުން
ވިލިމާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުން: ހަތަރު ދުވަހުން 8000 ވުރެ ގިނަ ފަސިންޖަރުން
 
ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށީ ހުކުރު ދުވަހު
 
މިހާތަނަށް 8،105 މީހުން ވަނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާފައި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރްޓީއެލް) ގެ ދަށުން ވިލިމާލޭގައި ފެށި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި ވިލިމާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށިތާ އެންމެ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 8،105 މީހުން ވަނީ އެ ޚިދުމަތް ހޯދައިފައެވެ. ވިލިމާލޭގައި އެމްޓީސީސީން މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށިފަހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ހުކުރު ދުވަހު 462 މީހުން ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާއިރު ހޮނިހިރު ދުވަހު 1،733 މީހުން، އާދީއްތަ ދުވަހު 2،517 މީހުން އަދި ހޯމަ ދުވަހު 3،393 މީހުން ވަނީ އެ ޚިދުމަތް ހޯދައިފައެވެ.

އެމްޓީސީސީން ވިލިމާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފުރަތަމަ ދެ ހަފުތާގައި ދެމުންދާނީ ހިލެއެވެ. އެއީ ބަސް ރޫޓުތަކަށާއި ޝެޑިއުލްތަކަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އެހެންކަމުން އަންނަ ހަފުތާ ނިމެންދެން ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ހިލޭ ލިބޭނެއެވެ.

ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތުން ނަގާނެ އަގު މިހާތަނަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އަގު ނަގަން ފެށުމުން ވެސް 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށާއި ތިން އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް އައިޑީކާޑު ދައްކައިގެން އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެންސްޕާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ކާޑު ދައްކައިގެން ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ސްކޫލް ޔުނިފޯމުގައި ތިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ބަހުގައި ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

ވިލިމާލެއަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އުޅަނދުތައް ދުއްވާ ސަރަހައްދަކަށްވާތީ އެމްޓީސީސީން އެތަނުގައި ޚިދުމަތް ދޭން ބޭނުން ކުރަނީ އިލެކްޓްރިކް ބަހެވެ. އެގޮތުން މި ޚިދުމަތް ދޭން ހަ އިލްކެޓްރިކް ބަސް ބޭނުން ކުރާއިރު މި ބަސްތަކުގައި 11 މީހުންނަށް އިށީނދެގެން އަދި އިތުރު ހަތަރު މީހުންނަށް ކޮޅަށް ހުރެ ދަތުރު ކުރެވޭނެއެވެ. މި ބަސްތަކަކީ ވީލްޗެއާއެކުވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު އަރައި ފޭބޭގޮތަށް ހުންނަ ބަސްތަކެކެވެ.

ވިލިމާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައިވާއިރު އަންނަ މަހު ބަގީގެ ޚިދުމަތް ފަށަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ކައުންސިލުން ވަނީ ބަގީގެ ޚިދުމަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުން އެކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ވިލިމާލޭގެ މެމްބަރު އަދި ވިލިމާލޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވަނީ ބަގީއާއެކު އާރުޓީއެލްގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް އެ ސަރަހައްދަށް ވެސް ލިބިގެންދިއުމެވެ.

އާރުޓީއެލް ވިލިމާލެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 05:35 އިން ރޭގަނޑު 00:00 އަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. ބަހުގެ ޚިދުމަތް ކޮންމެ ބަސް ހުއްޓިއަކުން ވެސް ފަސް މިނިޓާއި 10 މިނިޓާ ދޭތެރޭގެ ވަގުތުކޮޅެއްގައި ލިބޭނެއެވެ..

ބަސް ދަތުރުކުރާ ރޫޓުތައް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ރައްޔިތުން އެންމެ ގިނައިން ދާންޖެހޭ ސަރަހައްދުތައް ދެނެގަތުމަށްފަހު ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ސްކޫލުތަކާއި، ހޮސްޕިޓަލާއި، ފެރީ ޓާމިނަލް އަދި ބީޗުތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް