ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 07:42
ބާސެލޯނާގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެސިއޭ
ބާސެލޯނާގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެސިއޭ
ޓްވީޓަރ
ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާ އިން ކެސިއޭ ދޫކޮށްނުލާނެ
 
ޒަވީ ބުނީ ކެސިއޭ އަކީ ބާސެލޯނާގައި މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، އޭނާ އަންނަނީ ޓީމަށް ނުހަނު އެހީވަމުން ކަމަށް

ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ މިޑްފީލްޑަރު ފްރޭންކް ކެސިއޭ އަކީ އެ ކުލަބުން ދޫކޮށްލާނެ ކުޅުންތެރިޔެއް ނޫން ކަމަށް ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ މިހެން ބުނީ ކެސިއޭއާ ގުޅުވައި އެކިއެކި ވާހަކަތައް ދެކެވެމުން އަންނަ ވަގުތެއްގަ އެވެ. ޒަވީ ބުނީ، ކެސިއޭ އަކީ ބާސެލޯނާގައި ހުންނަން އޭނާ ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަަށާއި، ކެސިއޭ ޓީމު ދޫކޮށްލުމަކީ އޭނާގެ އެދޭ ގޮތެެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒަވީ ބުނީ ކެސިއޭ އަކީ ބާސެލޯނާގައި މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، އޭނާ އަންނަނީ ޓީމަށް ނުހަނު އެހީވަމުން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މެޗުތަކުގައި ކެސިއޭ އަންނަނީ ބާސެލޯނާގެ ސްޓައިލްގައި ކުޅުން ދައްކަމުން ކަމަށް ވެސް ޒަވީ ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒަވީ ބުނީ ކެސިއޭ ވެސް ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ބާސެލޯނާގައި ހުރީ ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

އިޓާލިއަން ލީގުގެ އޭސީ މިލާންގައި ހުރުމަށްފަހު ކެސިއޭ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. ބާސެލޯނާއިން އޭރު ކެސިއޭ ހޯދީ އެހެން ކުލަބުތަކުން ވެސް އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށެވެ. ބާސެލޯނާ އަށް ކެސިއޭ ބަދަލުވީ އޭސީ މިލާނާއެކު އޭނާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވުމުންނެވެ. ބާސެލޯނާ އަށް ކެސިއޭ ބަދަލުވީ ހަތަރު އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މިހާތަނަށް ކެސިއޭ ވަނީ އޭނާ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެދިން 19 މެޗުގައި ދެ ލަނޑު ވެސް ޖަހައިފަ އެވެ.

އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ކެސިއޭ އަންނަނީ އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެމުންނެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން 60 މެޗުގައި ހަތް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް