ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 16:27
ވެމްކޯ ކުނި ނެގުން
ވެމްކޯ ކުނި ނެގުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެމްކޯ
އެޕާޓްމަންޓެއްގެ ދޮރުމައްޗަށް ބޮޑުކަމުދިޔަ ވެމްކޯ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި
 
ވެމްކޯއިން ވަނީ އާއްމުންގެ ފަރާތުން މައާފަށް އެދިފައި

ކުނި ނަގަން ވަނުމަށްފަހު އެޕާޓްމަންޓެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ބޮޑުކަމުދިޔަ މައްސަލައެއްގައި ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަނީ ވެމްކޯ ޔުނީފޯމުގައި ހުރި މީހަކު ކުނި ނަގަން ގެއަކަށް ވަދެ ބޮޑު ކަމުދިޔުމަށްފަހު ކުނި ހިފައިގެން ލިފްޓަށް އަރާ މަންޒަރެވެ. އެ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ވެމްކޯއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފައެވެ. އަދި އެ މުވައްޒަފާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވެސް ވަނީ ގޮވާލައިފައެވެ.

މި ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން ހޯމަ ދުވަހު ވެމްކޯއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އާއްމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑާ ހިލާފު އަމަލެއް އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފު ހިންގާފައިވާ މައްސަލަ އެ ކުންފުނީގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވެމްކޯއިން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ ކަމާ ގުޅިގެން އާއްމުންގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުނިން ވަނީ މައާފަށް އެދިފައެވެ.

Advertisement

ވެމްކޯއިން ބުނި ގޮތުގައި މި މައްސަލައިގައި ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން ފެންނަ މުވައްޒަފު މިހާރު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ. އަދި އެފަދަ އަމަލުތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ކަންކަން ބައްޓަން ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވެމްކޯއިން އަންނަނީ އެ ކުންފުނީގެ ޔުނިފޯމުގައި ހުރެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކުށެއް ކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ އާއްމު މިންގަނޑާ ޚިލާފު ކަމެއް ކޮށްފި ނަމަ އެކަން އެ ކުންފުނީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުން ފިޔަވަޅުއަޅަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް މިފަދަ ތަފާތު މައްސަލަތަކުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް