ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 16:06
ރެފްކޫލް ރޯދަ ސޭލް
ރެފްކޫލް ރޯދަ ސޭލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރެފްކޫލް ރޯދަމަސް 2023
ރެފްކޫލް ރޯދަސޭލް ފަށައިފި
 
ގުރުއަތުން ހޮވޭ އެއްވަނަ ފަރާތަށް ސީސަން ޕެރަޑައިސް ހޮޓެލްގައި 2 ބޭފުޅަކަށް 2 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދަތުރެއް ލިބޭ
 
ކޮންމެ 500 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ
 
މި ޕްރޮމޯޝަން އޭޕްރިލް 20 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ

"ރެފްކޫލް ރޯދަމަސް 2023" ގެ ނަމުގައި ރެފްކޫލް ރޯދަސޭލް ފަށައިފިއެވެ.

ރެފްކޫލްއިން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަން އޭޕްރިލް 20 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި 50 އިންސައްތައާ ހަމައަށް ހޯމް އެޕްލައިންސްތަކުން ޑިސްކައުންޓް ލިބެއެވެ. އަދި އޭސީ ގަތުމުން ހިލޭ އިންސްޓޮލޭޓަން ލިބޭނެ ކަމަށް ރެފްކޫލްއިން ބުނެއެވެ.

ކޮންމެ 500 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބެއެވެ. ގުރަތުން ނެގޭ 1ވަނަ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ސީސަން ޕެރަޑައިސް ހޮޓެލްގައި 2 ބޭފުޅަކަށް 2 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދަތުރެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ރެފްކޫލްއިން ބުނެއެވެ. ދެވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 9000 ބީޓީޔޫގެ ގްރީ އޭސީއެއް ލިބެއެވެ. އަދި ތިންވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 32 އިންޗީގެ ޖޭވް ސްމާރޓް އެންޑްރޮއިޑް ޓީވީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ރެފްކޫލްއިން ބުނެއެވެ.

ރެފްކޫލްއިން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ރެފްކޫލްގެ މާލެ އަދި ހުޅުމާލެގެ އައުޓްލެޓް ތަކުން ކަމަށެވެ.

ރެފްކޫލްއަކީ ރާއްޖޭގައި އެލްޖީ އަދި ޖޭވް ސްމާރޓް އެންޑްރޮއިޑް ޓީވީގެ އޮތަރައިޒް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެވެ. އަދި ގްރީގެ ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް