ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 12:47
މާލެ އަށް ވާރޭވެހިފައި
މާލެ އަށް ވާރޭވެހިފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުން ގޯސްވުން
ވައިޓް އެލަރޓް އިރުއޮއްސި 6 އާއި ހަމައަށް ދައްމާލައިފި
 
ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރުން އެކަށީގެންވޭ

މުޅި ރާއްޖެއަށް ނެރުނު ވައިޓް އެލަރޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު ނެރުނު ވައިޓް އެލަރޓް މިއަދުގެ އިރުއޮއްސުމާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރުން އަދި ވިލާގަނޑުގައި ވައިގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ 2023 ޖަނަވަރީގައި އުތުރު އަތޮޅުތަކަށާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރުވުމަކީ އެކަށީގެން ވާކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ހިސާބުތަކަށް މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ މަދު ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ފިނިހޫނުމިން އާންމު މިންގަނޑުގައި ހުންނާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް