ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 10:42
މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ މާޖިދާ
މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ މާޖިދާ
ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތް
ވެމްކޯއިން ފަސޭހަކަމާއެކު އީގަލްސް ބަލިކޮށްފި، ފައިނަލްގެ ސީދާ ޖާގަ ކްލަބް ވޮލީބޯލްއަށް
 
މެޗަކުން މޮޅުނުވެ ކެޓީ ޕޮލިސް ކްލަބް

ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން މޮޅުވި އީގަލްސް އަތުން ވެމްކޯ ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދިޔަސް, ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ކްލަބް ވޮލީބޯލް ފައިނަލްގެ ސީދާ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ކޮންމެ ޓީމެއް ތިން މެޗު ކުޅެ ނިމުނުއިރު ކްލަބް ވޮލީބޯލްއާއި އީގަލްސްއާއި ވެމްކޯވެސް ދެ މެޗުން މޮޅުވިއެވެ. އެކަމަކު ކްލަބް ވޮލީބޯލް ބަލިވި މެޗުގައި އީގަލްސް އަތުން ބަލިވީ ފަސް ސެޓް ކުޅެގެންކަމަށްވާތީ އެމެޗުން ލިބުނު ޕޮއިންޓާއެކު އެއްވަނަ ލިބުނީ ކްލަބް ވޮލީބޯލް އަށެވެ. ދެވަނަ ޓީމާއި, ތިންވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީފައިނަލްގެ ޖާގަ ލިބެނީ ވެމްކޯއާއި އީގަލްސްއަށެވެ. މެޗަކުން މޮޅުނުވެ ކެޓީ ޕޮލިސް ކްލަބެވެ.

އީގަލްސް އަތުން ވެމްކޯ މޮޅުވީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. މެޗުގެ ސެޓްތައް ވެމްކޯއިން ގެންދިޔައީ 25-17, 25-20 އަދި 25-17 ނެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ވެމްކޯގެ އައިޝަތު މާޖިދާއެވެ. ޕޮލިސް ކްލަބް އަތުން ކްލަބް ވޮލީބޯލްވެސް މޮޅުވީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. ކްލަބް ވޮލީބޯލްއިން ސެޓްތައް ގެންދިޔައީ 25-14, 25-20 އަދި 25-11 ނެވެ.

ސެމީފައިނަލް މެޗުގައި އީގަލްސްއާއި ވެމްކޯ ވާދަކުރާނީ މިރެއެވެ. ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެއެވެ. ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޔަޤީން ކުރީ ކްލަބް ވޮލީބޯލްއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް