ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:04
ގަރލްސް ޓު ކޯޑް ޕްރޮގްރާމް
ގަރލްސް ޓު ކޯޑް ޕްރޮގްރާމް
ދިރާގު
ގަރލްސް ޓު ކޯޑް
ގަރލްސް ޓު ކޯޑުގެ ލާމު އެޑިޝަން ފަށައިފި
 
މިއީ މި ސީރީޒްގެ 4 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް
 
މި ޕްރޮގްރާމް ފެށީ 22 ޖެނުއަރީގައި

ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އަންހެން ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކޯޑިންގ ދަސްކޮށް ދިނުމަށް ހިންގާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމް ގަރލްސް ޓު ކޯޑްގެ ލާމު އެޑިޝަން ފަށައިފިއެވެ.

ގާލްސް ޓު ކޯޑް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިންނަށް އެޗްޓީއެމްއެލް، ސީއެސްއެސް އަދި ޖާވާސްކްރިޕްޓް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭސިކް ކޯޑިން ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭނެއެވެ. ކްލާސްތައް ނިމޭއިރު ބައިވެރިންނަށް ދަސްވި ހުނަރު ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ވެބްސައިޓެއް ފަރުމާކުރެވޭނެއެވެ.

2 މަސް ދުވަހަށް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމް 22 ޖަނަވަރީގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ. 14 އަހަރާއި 20 އަހަރުގެ އަންހެން ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް އެ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިކުރުވާ މި މަސައްކަތަށް ވަނުމަށް ބާރުވެރިކުރުވުމެވެ.

މިޕްރޮގްރާމަކީ ގަރލްސް ޓު ކޯޑް ސީރީޒްގެ 4 ވަނަ ޕްރޮގްރާމްއެވެ. މީގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޏ.ފުވައްމުލަކު ގައެވެ. އަދި ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު ގދ. ތިނަދޫގައެވެ. އަދި 3 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް