ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 17:13
ކޯޒްވޭގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ކޯޒްވޭގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ކޯޒްވޭ
ލ. ހިތަދޫއާއި، ކުނަހަންދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލަނީ
 
މިއީ 75.20 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
މި މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން 3 ރަށް ގުޅާލެވޭނެ

ލ. ހިތަދޫއާއި، ލ. ކުނަހަންދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމްއެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްްޓްރީން ބުނީ މިއީ 75.20 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތިން ރަށެއް ގުޅާލެވިގެންދެއެވެ. އެއީ ހިތަދޫއާއި ކުނަހަންދޫއާ ދެމެދުގައި އޮންނަ ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ މެންދޫވެސް ގުޅާލެވިގެންދާތީއެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 22,408 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބިން ހިއްކުމާއި، 20,040 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ސާފުކުރުމާއި، 390 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، 130 މީޓަރުގެ އޭޕްރަން އެއް ހެދުމާއި، 225 މީޓަރުގެ ބްރިޖެއް ހެދުމާއި، 85 މީޓަރުގެ ރީޓެއިނިންގ ފާރެއް ހެދުމާއި، ދިގު، ދުއްވާ ސަރަޙައްދެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއު 500 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް