ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 13:02
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ޗައިނާގެ އައު އަހަރު
ރައީސް ސާލިޙު ޗައިނާގެ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
 
އުންމީދަކީ މިއީ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ބަދަހި ގުޅުން މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ އަހަރަކަށް ވުން
 
3 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންވެސް ރާއްޖެ އަންނަން ވަނީ ފަށާފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ޗައިނާގެ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ޗައިނާގެ އައު އަހަރު ޗައިނާ ސަރުކާރާއި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އަމާންކަމާއި އުފާ ފާޤަތިކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މި ފެށޭ އައު އަހަރަކީ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ބަދަހި ގުޅުން މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ އަހަރަކަށް ވުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ އުއްމީދެއްކަމަށް ރައީސް ސާލިޙު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، 3 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންވެސް ރާއްޖެ އަންނަން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

ޗައިނާ މާކެޓަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ އެރައިވަލް ޗާޓްތަކުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ގައުމުވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ސާލިޙު ވޯޓުލައްވައިފި، އެންމެންވެސް ނުކުމެ ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި
މުންޑޫ/ކަޅައިދޫން ގަމަށް ބަދަލުވި އާއިލާތަކަށް 50،000ރ ގެ އިނާޔަތެއް ދޭން ރައީސް ނިންމަވައިފި
ރައީސްގެ ފަހު މެސެޖް: ރާއްޖެއަށް ގެނައި އިސްލާހީ ހެޔޮ ބަދަލާއި ހަމަޖެހުމާއެކު ކުރިއަށް ދިޔުމަށް އަޅުގަނޑަށް ވޯޓްދެއްވާ!
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ތަހައްމަލްކުރި އަނިޔާވެރިކަން އެހެން އެއްވެސް އާއިލާއަކުން ތަހައްމަލްކުރާކަށް ނޭދެން - ރައީސް
ހުޅުމާލޭގައި ރައީސް އިބޫއާއެކު ހަވީރު ސައި ހަރަކާތް ބާއްވައިފި
އުމަރުގެ ރަނިން މޭޓު މާޒް ސަލީމް ރައީސް ސާލިހަށް ތާއީދުކުރައްވަން ނިންމަވައިފި
ސްކްރީންތަކާ ދަރިން ދުރުކުރަން އިރުޝާދު ދޭ އިރު، ދެން ކުރާނެ އިތުރު އެހެން ކަމެއް ބުނެދެވުނު ބާ؟
އެމްޑީޕީއާއި ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ފުރަތަމަ ބުރުގައިވެސް ޕީއެންސީއަށްވުރެ ޕަސަންޓޭޖް ބޮޑު، އެކުވެގެން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވާނެ: ރައީސް