ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 10:13
ކާބޯތަކެއްޗާއެކު ދަތުރުކުރި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ބޯޓު ރަޝިއާ އިން ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
ކާބޯތަކެއްޗާއެކު ދަތުރުކުރި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ބޯޓު ރަޝިއާ އިން ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
ސީ.އެން.އެން
ރަޝިއާ - ޔުކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ކާބޯތަކެއްޗާއެކު ދަތުރުކުރި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ބޯޓު ރަޝިއާއިން ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
 
ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ރަޝިއާގެ އެ އަމަލުގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕްގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އުފުލިފައިވާ ކަމަށް
 
މިފަދަ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހުއްޓުވަން ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކާބޯތަކެއްޗާއެކު ދަތުރުކުރި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ބޯޓު ރަޝިއާ އިން ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިދާޅުވީ ރަޝިއާ އިން އެތައް ހަފްތާއެއް ވަންދެން އެތައް ސަތޭކަ ބޯޓެއް ހިފަހައްޓާ ކާބޯތަކެތީގެ މާކެޓަށް ބުރުއަރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ބަރލިންގައި ކުރިއަށްދާ ކޮންފަރެންސް އޮފް އެގްރިކަލްޗަރުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

އެ ކޮންފަރެންސް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު ވެސް ތުރުކީ ކައިރީގައި ކާބޯތަކެތި އުފުލާ ބޯޓުތައް ލައިން ހަދާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ބޯޓުތައް އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބީ އިންސްޕެކްޓު ކުރުމަށް ކަމަށް ވާއިރު ރަޝިއާ ތަމްސީލުކުރާ މީހުން އެ މަރުހަލާ އަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޒެލެންކްސީ ވިދާޅުވީ ރަޝިއާގެ އެ އަމަލުގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕްގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އުފުލިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގައި އެކަމުގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާއީ ހަމަނުޖެހުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމަށް ވެސް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެފްރިކާގައި އެކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބަނޑަށް ޖެހެމުންދާ ކަމަށާއި ރަޝިއާގެ މިފަދަ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހުއްޓުވަން ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
20%
60%
20%
ކޮމެންޓް