ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:30
ވައިޓް ހައުސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ބައިޑެންއާއެކު
ވައިޓް ހައުސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ބައިޑެންއާއެކު
ސީއެންބީސީ
ވައިޓް ހައުސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް
ވައިޓް ހައުސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފި
 
ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ

އެމެރިކާގެ ވައިޓްހައުސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަގާމުން ރޮން ކްލެއިން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގައި އޭނާ ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެއެވެ. އޭނާއަކީ އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ފަރާތެވެ.

މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކްލެއިން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވާފައިވާކަން ބައިޑެންއަށް ދަންނަވާފައެވެ. އެގޮތުން އަންނަ ފްބެރުއަރީ މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ބައިޑެންގެ ސްޓޭޓް އޮފް ދަ ޔޫނިއަން ބަސްދީގަތުމަށްފަހު އެކަން އިއުލާނު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

61 އަހަރުގެ ކްލެއިންއަކީ ވައިޓް ހައުސްގައި ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން، އޭނާ ވަނީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަލް ގޯގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަގާމާއި، ބައިޑެން ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިރު އެމަނިކުފާނުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަގާމުވެސް އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

ކްލެއިން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވާފައިވަނީ ބައިޑެން ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި 2024 ގެ އިންތިޚާބުގައި ވެސް ބައިޑެން ވާދަކުރައްވާނެއެވެ. މިކަން ވެސް ސްޓޭޓް ޔޫނިއަންގެ ބަސްދީގަތުމުގައި އިއުލާން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ޓައިމްސް އިން ވަނީ ކްލެއިންގެ ބަދަލުގައި އެ މަގާމަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓެއް އާއްމުކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މިހާރުގެ ލޭބަރ ސެކްރެޓަރީ މާޓީ ވެލްޝް އާއި ބައިޑެންގެ ސީނިއަރ އެޑްވައިޒަރު އަނީޓަ ޑިޔުން އާއި ކައުންސެލަރ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް ސްޓީވް ރިޗެޓީ ފަދަ ބޭފުޅުނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް