ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:21
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
ރާއްޖެއެމްވީ
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތް
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ދ.ކުޑަހުވަދޫގެ އޮޑިޝަން ބާއްވައިފި
 
އޮޑިޝަންތައް ރާއްޖޭގެ 10 ސަރަަޙައްދެއްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
ދެން މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަން އޮންނާނީ ބ.އޭދަފުށީގައި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު

ތިންލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ، "ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ދ.ކުޑަހުވަދޫގެ އޮޑިޝަން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ދ.ކުޑަހުވަދޫގެ އޮޑިޝަން ބާއްވާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 2 އިން ފެށިގެންނެވެ. ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކުޑަހުވަދޫ އޮޑިޝަންގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހުސެއިން ރުޝްދީ އާއި މުހައްމަދު ވަހީދުގެ އިތުރުން އަބްދުﷲ މާޖިދް މޫސާއެވެ. ދެން މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަން އޮންނާނީ ބ.އޭދަފުށީގައި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި މުބާރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ރާއްޖެ ޓީވީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްއެވެ. މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ރާއްޖޭގެ 10 ސަރަަޙައްދެއްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement

މި މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާ މިފަދަ މުބާރާތްކަަމަށް ވާއިރު މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތަކުން 20 ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގެ ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް 10 ގާރީން ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އޮޑިޝަން ކުރިއަށްދާ ސަރަޙައްދުތަކަކީ، އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ، ގދ ތިނަދޫ، ދ ކުޑަހުވަދޫ، ބ އޭދަފުށި، ހދ ކުޅުދުއްފުށި، އަދި މާލެ ސިޓީއެވެ. އޮޑިޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ 15 ޖެނުއަރީއާއި 16 ފެބްރުއަރީއާ ދެމެދު ގައެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން (އާރްޓީ ސްޕޭސް، ފުރިހަމަ ނަން، އުމުރު، އައިޑީ ނަންބަރު، އޮޑިޝަން ހަދަން ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދު) ޖެހުމަށްފަހު، 450 އެސްއެމްއެސް ކުރުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި މުބާރާތް ހުޅުވާލާފައި ވަނީ 16 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތް ތަކަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް