ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:48
އަބޫބަކާރު ބެސިކްޓާސް އަށް ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
އަބޫބަކާރު ބެސިކްޓާސް އަށް ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
ޓްވީޓަރ
އަބޫބަކާރުގެ ކުރިމަގު
އަލް ނަޞްރު ދޫކޮށް އަބޫބަކާރު އޭނާގެ ކުރީގެ ކުލަބު ބެސިކްޓާސް އަށް
 
އަލް ނަޞްރުން އަބޫބަކާރު ދޫކޮށްލީ ދާދި ފަހުން އެ ކުލަބަށް ގެނައި ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް

އަލް ނަޞްރަށް ކުޅެމުން އައި ކެމަރޫންގެ ކެޕްޓަން ވިންސެންޓް އަބޫބަކާރު އޭނާގެ ކުރީގެ ކުލަބު ބެސިކްޓާސް އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

އަބޫބަކާރު ބެސިކްޓާސް އަށް ބަދަލުވީ އޭނާ ކުޅެމުން އައި އަލް ނަޞްރުން އޭނާއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލަން ނިންމުމުންނެވެ. އަލް ނަޞްރުން އަބޫބަކާރު ދޫކޮށްލީ ދާދި ފަހުން އެ ކުލަބަށް ގެނައި ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށެވެ. އަބޫބަކާރު ވަނީ އޭނާ އަލް ނަޞްރަށް ކުޅެދިން 39 މެޗުގައި 13 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ ކެމަރޫނާއެކު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ.

އަބޫބަކާރު ތުރުކީގެ ބެސިކްޓާސް އަށް ބަދަލުވީ ދެ އަހަރާ ބައިގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އަބޫބަކާރު ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ބެސިކްޓާސް އަށް ކުޅެފަ އެވެ. އެ ކުލަބަށް އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެއަށްފަހު އެ ކުލަބާއެކު ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި، އަބޫބަކާރު ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އެ ކުލަބަށް ކުޅެފަ އެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ބަދަލުވީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަލް ނަޞްރަށެވެ. ބެސިކްޓާސް އަށް ކުޅެދިން 68 މެޗުގައި އަބޫބަކާރު ވަނީ އެ ޓީމަށް 35 ލަނޑު ޖަހައިދީފަ އެވެ. ބެސިކްޓާސް އިން ވަނީ މިހާރު އަބޫބަކާރު އެ ކުލަބަށް ގުޅުނުކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

ކެމަރޫންގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެމުން އަންނަ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ އަބޫބަކާރު ވަނީ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން 94 މެޗުގައި 35 ލަނޑު ޖަހައިދީފަ އެވެ. ޤައުމީ ޓީމާއެކު އަބޫބަކާރު ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 2021 ވަނަ އަހަރު އޮތް މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް