ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 12:59
ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިން
ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
22%ގެ ކުރިއެރުމާއެކު، މިހާތަނަށް ލައްކައެއްހާ ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ
 
އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ ރަޝިއާއިން
 
މިހާތަނަށް 97،873 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 97،000ށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، މިމަހުގެ 1ން 18އަށް 97،873 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. މިއީ ކުރީ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅައިބަލާއިރު 22.8 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އައިސްފައިވަނީ 79،718 ފަތުރުވެރިން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ ރަޝިއާއިންނެވެ. އެގައުމުން 15،218 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އިޓަލީން އައިސްފައިވާއިރު، އެ މާކެޓުން 10،660 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. ތިންވަނާގައި އިންޑިއާ މާކެޓް ހިމެނޭއިރު، އެ މާކެޓުން މިހާތަނަށް 9،242 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ މާކެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި; އިނގިރޭސިވިލާތް، ޖަރުމަނު، އެމެރިކާ، ފްރާންސް، ކަޒަކްސްތާން، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ސްވިޒަރލޭންޑް ހިމެނެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިވަގުތު މުޅި ރާއްޖޭގައި 59،734 ޓޫރިސްޓު އެނދު އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 1،212 ފެސިލިޓީއެވެ. މިގޮތުން 168 ރިސޯޓު މިވަގުތު އޮޕަރޭޝަންގައި އޮތްއިރު، ރިސޯޓުތަކުގައި 41،049 ބެޑް ކެޕޭސިޓީ ހުރެއެވެ. 13 ހޮޓަލުގެ ޚިދުމަތްދޭއިރު، އެއީ 1،640 ބެޑް ކެޕޭސިޓީއެވެ. 874 ގެސްޓްހައުސްގައި 14،144 ބެޑް ކެޕޭސިޓީ، އަދި 157 ސަފާރީގައި 2،901 ބެޑް ކެޕޭސިޓީ ހުންނަކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ވަރަށް އުންމީދީ އަހަރެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. މިގޮތުން ގިނަ މާކެޓުތަކަކަށް ރާއްޖެ ހުޅުވާލެވި، ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ފެށުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރިއެރުން އަންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް