ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 10:35
ފައިގަތަޅާ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ފައިގަތަޅާ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ފައިގަތަޅާ ފޯރި
"ފައިގަތަޅާ ފޯރި" އަންނަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު
 
މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 48 ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

ޔުނިކްސް ސްޕޯޓިންގއާއި ކްރޮސްއޯވާ އިވެންޓްސް ގުޅިގެން ބާއްވާ "ފައިގަތަޅާ ފޯރި" އަންނަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ފަށަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހަމަވެފައެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 48 ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެއީ އަންހެން 26 ޓީމާއި ފިރިހެން 22 ޓީމެވެ. މިއީ ފައިގަތަޅާ ފޯރީގެ ދެވަނަ މުބާރާތެވެ. މީގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް މިދަޔަ އަހަރު ބާއްވާފައިވާއިރު، އެ މުބާރާތަށްވެސް ވަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައެވެ. ހަތަރު ދުވަހަށް ކުރިއަށްދާ މުބާރާތް އޮންނާނީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް އެކެއްގައެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ މެޗުތައްވެސް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަވީރާއި ރޭގަނޑުއެވެ.

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކަށް ފައިސާގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި 15،000 (ފަނަރަ ހާސް) ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ދެވަނަ ހޯދާ ޓީމަކަށް 7000 (ހަތް ހާސް) ރުފިޔާ ދިނުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މަގުސަދަކީ، ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ފައިގަތަޅާ ކުރިއެރުވުމާއި، ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބުމަށް ގިނަ މީހުން އޮފީސް މާހައުލުން ބޭރަށް ނުކުމެ ހަރަކާތްތެރިވުން ކަމަށް މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ސްޓޫޑެންޓްސް ޔޫނިއަން (އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ) ހޯދިއިރު، އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ކަސްޓަމްސްއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް