ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:27
ޅ. ފެލިވަރު އަދި ގއ. ގެމަނަފުށީގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ޅ. ފެލިވަރު އަދި ގއ. ގެމަނަފުށީގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ރައީސް އޮފީސް
ދެ ރަށެއްގައި އައިސްޕްލާންޓެއް އެޅުން
ޅ. ފެލިވަރު އަދި ގއ. ގެމަނަފުށީގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ފެލިވަރުގައި 4،000 ޓަނުގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖު ގާއިމުކުރުމާއި، 200 ޓަނުގެ މަސް ފްރީޒްކުރެވޭ ބްރައިން ފްރީޒިން ފެސިލީޓީއެއް ގާއިމުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ޅ. ފެލިވަރު އަދި ގއ. ގެމަނަފުށީގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ހދ. ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ފެއްޓުމަށް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހަނިމާދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ރައިނެކް އިންޑިއާ ލިމިޓެޑާއެވެ. އެ ދެ މަޝްރޫޢު ވެސް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 23 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 354 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގަކަށެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިފްކޯގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު އިސްލާއިލް ފައުޒީއެވެ. އަދި ރައިނެކް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ އެމްޑީ ޕީކުމަރަންއެވެ.

އެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ފެލިވަރުގައި 4،000 ޓަނުގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖު ގާއިމުކުރުމާއި، 200 ޓަނުގެ މަސް ފްރީޒްކުރެވޭ ބްރައިން ފްރީޒިން ފެސިލީޓީއެއް ގާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މަސް ފިނިކުރުމަށްޓަކައި 80 ޓަނުގެ ރެފްރިޖަރޭޓާ ސީ ވޯޓާ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 100 ޓަނުގެ މަސް ޕްރޮސެސިން ފެސިލިޓީއަކާއި 40 ޓަނުގެ ފިޝްމީލް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް