ކ. މާލެ
|
16 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 21:35
ގޯތަމް އަޑާނީ، އިންޑިޔާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ
ގޯތަމް އަޑާނީ، އިންޑިޔާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިންޑިޔާގެ މުއްސަނދިން
މުޅި އިންޑިޔާގެ މުއްސަނދިކަމުގެ 40 އިންސައްތަ ނިސްބަތްވަނީ އެންމެ މުއްސަނދި، 1 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް
 
އިންޑިޔާގެ އެންމެ މުއްސަނދި 100 މީހުންގެ މުއްސަނދިކަން އެއްކޮށްލުމުން 660 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ

އޮކްސްފާމްއިން ނެރުނު އައު ރިޕޯޓެއް ބުނާގޮތުން, 2021 ވަނަ އަހަރު މުޅި އިންޑިޔާގެ މުއްސަނދިކަމުގެ 40 އިންސައްތަ ނިސްބަތްވެފައިވަނީ އެންމެ މުއްސަނދި, 1 ޕަސެންޓް މީހުންނަށެވެ. ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި, 2022 ވަނަ އަހަރު އިންޑިޔާގައި ބިލިއަނަރުންގެ އަދަދު ވަނީ 102ން 166ށް އިތުރުވެފައެވެ. ކަން މިހެން ހުރިއިރު, އިންޑިޔާގެ ފަގީރުންނަށް ދިރިތިބުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެ ޒަރޫރީ ތަކެތިވެސް ހޯދުމުގެ ގާބިލްކަންވެސް ނުހުންނަކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާގައި ފަގީރުންނާއި މުއްސަދިންގެ ފަރަގު މިހާ ބޮޑުވެގެން ދިއުމާއެކު، މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެންމެ މުއްސަދިންގެ އަތުން ޚާއްސަ ޓެކުހެއް ނަގަން ފެށުމަށް، އޮކްފާމް ޗެރިޓީގެ ފަރާތުން އިންޑިޔާގެ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

"ސަރވައިވަލް އޮފް ދަ ރިޗަސްޓް"ގެ ނަމުން އޮކްސްފަރމްއިން ރިޕޯޓް ނެރެފައިވަނީ ސްވިޓްޒަލެންޑްގެ ޑާވޯސްގައި ވަރލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމް ފެށި ވަގުތާ ދިމާކޮށްފައެވެ. ރިޕޯޓްގައި ތަފްސީލްކޮށްފައި ވާގޮތުން، 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2021ގެ ނިޔަލަށް އިންޑިޔާގައި ރިކޯޑް ކުރެވުނު މުއްސަނދިކަމުގެ 40 އިންސައްތަ ނިސްބަތްވަނީ އެންމެ 1 ޕަސެންޓް މުއްސަދިންނަށެވެ. އަދި އެންމެ ފަގީރު 50 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ބެހިގެން ގޮސްފައިވަނީ މުއްސަނދިކަމުގެ އެންމެ 3 އިންސައްތައެވެ.

އިންޑިޔާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ ރިކޯޑް އޮންނަ ގޯތަމް އަޑާނީގެ މުއްސަނދިކަން 2022 ވަނަ އަހަރު 46 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާއިރު، އެންމެ މުއްސަނދި 100 މީހުންގެ މުއްސަނދިކަން އެއްކޮށްލުމުން 660 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ބްލޫމްބަރގް ވެލްތު އިންޑެކްސްގައި އަޑާނީ ރޭންކްކޮށްފައިވަނީ މުޅިދުނިޔޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި 2022 ވަނަ އަހަރު މުއްސަނދިކަން އެންމެ ބޮޑަށް އިތުރުވި މީހުންގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައިވެސް ވަނީ އަޑާނީގެ ނަމެވެ.

އަނެއްކޮޅުން އިންޑިޔާގެ ޓެކްސް ނިޒާމް އޮންނަ ގޮތުން، މުއްސަނދިންގެ އަތުން ނަގާ ޓެކުހަށްވުރެ މެދުފަންތީގެ މީހުންނާއި ފަގީރުންގެ އަތުން ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑުކަމަށްވެއެވެ.

ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، އެންމެ މުއްސަނދި މީހުން ނުވަތަ ބިލިއަނަރުންގެ އަތުން 2 ޕަސެންޓް ޓެކްސް ނަގައިފިނަމަވެސް، ފަގީރުކަމުން ހެދިބޮޑުވުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާ ފަގީރު އާއިލާތަކުގެ ކުދިންނަށް ތިން އަހަރަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ އަތުން 1 ޕަސެންޓް ޓެކްސް ނެގިނަމަވެސް އެންމެ ބޮޑު ހެލްތު ކެއަރ ސްކީމް ކަމަށްވާ، ނެޝަނަލް ހެލްތު މިޝަން ދޮޅު އަހަރު ދުވަހު ހިންގާހާ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ. އެންމެ މުއްސަނދި 100 ބިލިއަނަރުން 2.5 ޕަސެންޓުން، ނުވަތަ އެންމެ މުއްސަނދި 10 ބިލިއަނަރުން އަތުން 5 ފަސެންޓުން ޓެކްސް ނަގައިފިނަމަ، ފަގީރުކަމުން ތައުލީމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ 150 މިލިއަން ކުދިން އަލުން ސްކޫލަށް ފޮނުވޭވަރަށް ފައިސާ ލިބޭނެކަމަށް އޮކްސްފާމްގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް